A védelmi szféra műveleti tevékenységét támogató korszerű személyi felderítőés kiképzőeszközök

doi: 10.32562/mkk.2020.1.5

Absztrakt

A védelmi tevékenység hatékonysága nagyban függ a végrehajtó állomány felkészültségétől, az alkalmazott technikáktól, eszközöktől. Az elmúlt időszakban lezajlott technikai fejlődés, különösen a digitális eszközök térnyerése új lehetőségeket teremt a védelmi szférában is. A cikkben a szerző elemzi a kárterület-felderítéshez alkalmazott eszközök hagyományos és digitális típusait, és vizsgálja ez utóbbiak előnyeit a védelmi felkészítésben.

Kulcsszavak:

védelmi szféra személyi felderítő eszközök digitalizáció kiterjesztett valóság virtuális valóság felkészítés