Vezetési stílusok a hivatásos állomány szemével: demokrata

doi: 10.32562/mkk.2020.1.2

Absztrakt

A tanulmányban részleteiben elemzem Lewin egy vezetési stílusát (demokrata), majd azt egy a 2018. évben végzett „survey” felmérés eredményeivel vetem össze. A kutatás során a forráskritika, az analízis és szintézis dialektikus egysége mellett kvantitatív eszközöket is felvonultató statisztikai számítások elvégzésére volt lehetőségem, amely a korrelációs együttható, azaz a hatásfoknagyság mérésére is kiterjedt.

Kulcsszavak:

vezetés- és szervezéselmélet vezetési stílusok rendőrség felmérés