Műszaki kiválóságok: Szederjei Elemér altábornagy

doi: 10.32562/mkk.2024.1.2

Absztrakt

Szederjei Elemér katonai pályafutását szokványosnak is nevezhetnénk, hiszen nagyobb zökkenők nélkül haladt előre. Pedig olyan helyeken és időkben kellett helytállnia, mint Bosznia-Hercegovina, az első világháború hadszínterei és az azt követő zavaros időszak. Elsősorban – de nem kizárólagosan – az erődítés volt a szakterülete. Erődített Szarajevóban, Bosznia déli részén, Polában és az Ung völgyében. Kiemelkedő szakmai felkészültsége és hazája iránti rendíthetetlen hűsége emelte egyre magasabb beosztásokba.

Kulcsszavak:

erődítés erődrendszer első világháború görzi hídfő

Hivatkozások

A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye (1924), 58(14–16).

BALLA Tibor (2019): A Nagy Háború osztrák-magyar tábornokai. Altábornagyok. Budapest: HM Hadtörténeti Intézet, 403–404.

Budapest II. kerületi halotti anyakönyv, 1950. 381. folyószám.

Honvédségi Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára (1925), 52(33), 235–236.

Hadtörténelmi Levéltár, HM Felülvizsgálati iratok, 473. doboz.

JACOBI Ágost szerk. (1938): Magyar műszaki parancsnokságok, csapatok és alakulatok a világháborúban. Közlekedési Nyomda K. F. T. kiadása. Budapest.

Kriegsarchiv Wien, Qualifikationsliste Elemér Szederjei, 3432. doboz.

MARTINOVIĆ, Manuel (2020): K.u.K. Befestigungsanlagen in Bosnien und Herzegowina. Truppendienst, 2020. március 11. Online: https://www.truppendienst.com/themen/beitraege/artikel/kuk-befestigungsanlagen-in-bosnien-und-herzegowina

MARTINOVIĆ, Manuel (2015): Austrougarske utvrde u Hercegovini. Hercegovina, 1(26). Online: https://doi.org/10.47960/2712-1844.2015.1.215

SÁGHY Elemér (1935): A görzi hídfő. Magyar Katonai Szemle, (4), 39.

Personal Verordnungsblatt für das k.u.k. Heer (1898–1918).

Rakousko-Uherské pevnosti 1880-1915 [é. n.]. Online: http://opevneni.wz.cz/fraku/index.html

Rendeleti Közlöny a Magyar Hadsereg számára. Személyügyi rész (1919), (25), 540.

PACHAUER, Volker Konstantin (2018): Austro-Hungarian fortification is Bosnia-Herzegovina and Montenegro. Cultural heritage between value, touristic potential and extinction. International Journal of Heritage Architecture, 2(1), 149–158. Online: https://doi.org/10.2495/HA-V2-N1-149-158

Internetes források

Austro-Hungarian fortress ruins in Kalinovik (Bosnia and Hezegovina) where Adolf Hitler served as a conscript [é. n.]. Adobe Stock. Online: https://stock.adobe.com/images/austro-hungarian-fortress-ruins-in-kalinovik-bosnia-and-hezegovina-where-adolf-hitler-served-as-a-conscript/283412039

Fort Pula [é. n.]. Online: https://www.pulafortcenter.com/en/fortification/zaro

Kučino Brdo [é. n.]. Fort-Net. Online: https://fort-net.org/lokacija_trebinje_trebinje_kucino_brdo/?lang=en