A kiképzési célú fegyverzeti eszközök és anyagok 3D-nyomtatásának lehetőségei

doi: 10.32562/mkk.2024.1.11

Absztrakt

A 3D-nyomtatás mint iparág már nemcsak otthoni vagy polgári felhasználásra készít termékeket, hanem egyre inkább helyet követel magának olyan speciális területeken is, mint a hadiipar. Bizonyos speciális esetekben a kiképzési anyagokkal történő ellátás piaci szereplők által és piaci körülmények között nem biztosítható. Ezért a Magyar Honvédségen belül saját ellátás biztosítása válik szükségessé.

Kulcsszavak:

3D nyomtatás kiképzési eszköz lőszer fegyver

Hivatkozások

BALCEROWICZ, Boleslaw (1976): Lövészeti gyakorlatok. Honvédségi Szemle, (4) 97.

GYARMATI József – HEGEDŰS Ernő (2023): Lánctalpas harcjárművek kormányzása: (Kanyarodási elv szerinti csoportosítás, ívmenet során adódó sebességviszonyok és a meghajtó kerekekre ható erők). Műszaki Katonai Közlöny, 33(1), 117–132. Online: https://doi.org/10.32562/mkk.2023.1.9

GYARMATI József (2023): Lánctalpas jármű kormányzása és ennek 3D modellezése. Műszaki Katonai Közlöny, 33(3), 51–61. Online: https://doi.org/10.32562/mkk.2023.3.5

GYARMATI József (2007): Döntési modell kialakítása közbeszerzési eljárás során. Hadmérnök, (2–3), 36–52.

GYARMATI József (2006): A nehézpuskát jellemző szempontok fontosságát kifejező súlyszámok számítása és statisztikai vizsgálata. Haditechnika, 40(2), 11–16.

EMBER István (2022): Modern kumulatív töltetek hatékonyságának vizsgálata. Haditechnika, 56(6), 15–20. Online: https://doi.org/10.23713/HT.56.6.03

EMBER István (2023): Polimer kumulatív kúpok additív gyártásának kihívásai. In DARUKA Norbert et al. (szerk.): II. Fúrás-Robbantástechnika Nemzetközi Szimpózium Különkiadás 2023. Budapest: Magyar Robbantástechnikai Egyesület, 85–93.

KOVÁCS Zoltán (2023): 3D nyomtatás és felhasználása a katonai robbantástechnika oktatásában. In DARUKA Norbert et al. (szerk.): II. Fúrás-Robbantástechnika Nemzetközi Szimpózium Különkiadás 2023. Budapest: Magyar Robbantástechnikai Egyesület, 94–103.

ODLER János (1963): Az egyes katonai bűntettek indítékairól. Honvédségi Szemle,s (11), 134.

SÜVEG Ignác (1962): Fegyverbalesetek megelőzése – lőtérfegyelem. Honvédségi Szemle, (8), 76–78.

Jogi források

- 2004. évi XXIV. törvény a lőfegyverekről és lőszerekről. Online: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400024.tv

- 2005. évi CIX. törvény a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről. Online: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500109.tv

- 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól. Online: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1700156.kor