Műszaki kiválóságok: vitéz dálnokfalvi Bartha Károly vezérezredes

doi: 10.32562/mkk.2023.4.3

Absztrakt

A műszaki katonák felkészültsége, elkötelezettsége és nyitottsága az új iránt, koroktól és rendszerektől függetlenül ismert és elismert. A harctéren és a békében mutatott teljesítményük a magyar hadtörténelem lapjain megtalálható, az érdeklődők számára elérhető. Ezzel együtt úgy ítéltük meg, hogy ezt a szellemiséget érdemes egy-egy kiváló műszaki katona életén keresztül is bemutatni, felvillantva a feladatokat, a kihívásokat és az arra adott szakmai és emberi válaszokat. Nem célunk új hősöket kreálni, igyekszünk objektív és szakmailag is izgalmas személyiségeket bemutatni.

Kulcsszavak:

műszaki parancsnok kiválóság hadtörténelem

Hivatkozások

Ács Tibor et al. (1994): Honvédelmi miniszterek 1848–1994. Budapest: Zrínyi.

Bartha Károly (1922): A tankokról. Magyar Katonai Közlöny, (1), 59–73.

Bartha Károly (1939): A mai magyar szociálpolitika. In Mártonffy Károly (szerk.): Honvédelem – közigazgatás – szociálpolitika. Budapest: Állami Nyomda, 11–15.

Bartha Károly (1943): A közigazgatás szerepe a honvédelemben. In Mártonffy Károly (szerk.): A mai magyar honvédelmi igazgatás. Budapest: Állami Nyomda, 7–9.

Győr Béla – Klész László (2012): Katonaolimpikonok. Budapest: Zrínyi.

Hentzschel, Rolf (2008): Festungskrieg im Hochgebirge. Der Kampf um die österreichischen und italienischen Hochgebirgsfront in Südtirol im Ersten Weltkrieg. Bozen: Verlagsanstalt Athesia.

Jacobi Ágost – Szederjei Elemér – Rohringer Sándor – vitéz Tölgyesy Péter (1938): Magyar műszaki parancsnokságok, csapatok és alakulatok a világháborúban. Budapest: Közlekedési Nyomda K.F.T.

Szakály Sándor (2001): A magyar katonai felső vezetés 1938–1945. Lexikon és adattár. Budapest: Ister.

Levéltári és egyéb források

Hadtörténelmi Levéltár Budapest, Tiszti anyakönyvi lapok, 3197/1890.

Honvédségi Közlöny, 1932. szeptember 15.

Kriegsarchiv Wien, Partenzettel von Vitéz Karl Josef Bartha von Dálnokfalva.

Magyar Katonai Közlöny, 1925.

Magyarság, 1954. április 16.

Nemzeti Ujság, 1939. november 10.

Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára 1919–1923.