A kútvizek minőségi paramétereinek vizsgálata Békés vármegyében

doi: 10.32562/mkk.2024.1.5

Absztrakt

A vízellátás egyik alternatívája a fúrt és ásott kutak vizének használata. A vízkészletek mennyisége és minősége a hidrogeológiai körülményektől függően változik. A felhasználási lehetőségek nagyban függnek a vízminőségtől. A vízadó réteg sajátosságai alapján a vízkezelési módok, valamint a vizek minőségi besorolása kulcsfontosságú a felhasználási cél determinálásához. Elsőként a területi adottságok tulajdonságainak elemzését követően elemeztem a mért értékeket. A kijelölt kutak vízmintáit az Alföldvíz Zrt. Központi Laboratóriumában vizsgáltam, majd a kémiai és bakteriológiai paraméterek alapján kielemeztem Békéscsaba és 30 km-es vonzáskörzetében a kútvizek minőségét, ezenkívül főkomponens-analízist is végeztem. Továbbá a vízminőség alapján értékeltem a fertőtlenítési módok hatékonyságát és a vizek felhasználhatóságát a vízminőség függvényében.

Kulcsszavak:

bakteriológia vízminőség kútvíz főkomponens analízis

Hivatkozások

Az E-Közmű Térkép adatbázisa. Online: https://www.e-epites.hu/e-kozmu

BEREK Tamás (2016): A vízbiztonsági tervezés szerepe a fenntartható vízgazdálkodásban. Műszaki Katonai Közlöny, 26(2), 32–48.

BUFA-DŐRR Zsuzsanna et al. (2021): Magyarország ivóvízminősége. Jelentés. Nemzeti Népegészségügyi Központ. Online: https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/726/Ivovizminoseg_2020.pdf

DÖVÉNYI Zoltán (2010) [1990]: Magyarország kistájainak katasztere. Budapest: MTA Földrajztudományi Kutatóintézet.

FÜSTÖS László (2009): A sokváltozós adatelemzés módszerei. In FÜSTÖS László – SZALMA Ivett: Módszertani füzetek. [H. n.]: MTA Szociológiai Kutatóintézete Társadalomtudományi Elemzések Akadémiai Műhelye.

KÁLLAY Ernő (2013): A magyar honvédség vízellátása, különös tekintettel a víztisztításra. PhD-disszertáció. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola.

Országos Közegészségügyi Központ (2016): Ivóvíz kiskáté, lakossági tájékoztató a gyakran ismételt kérdésekről. Online: http://oki.antsz.hu/files/dokumentumtar/kiskate-2016-03.pdf

PADÁNYI József (2015): Vízkonfliktusok. Hadtudomány. A Magyar Hadtudományi Társaság folyóirata, 25, 272–284.

PECHÓ Zoltán (2001): Fertőtlenítéstan és sterilizálás. Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Budapest: Semmelweis.

SAJÓ Zsolt Attila (2021): Főkomponens analízis. Online: https://sajozsattila.home.blog/2021/08/02/fokomponens-analizis-2/

SALAMON Endre (2021): Egyes komponensek eltávolítási mechanizmusai és technológiái. In VADKERTI Edit: Vízszerzés, víztisztítás. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Víztudományi Kar. Budapest: Ludovika Egyetemi Kiadó.

TAKÁCS Krisztina – KUTI Rajmund (2017): Fenntartható vízellátás biztosításának aktuális kérdései. Védelem Tudomány. A Katasztrófavédelem online szakmai, tudományos folyóirata, 2(2), 304–317. Online: https://www.vedelemtudomany.hu/articles/17-takacs-kuti.pdf

TÖRÖK Sándor (2011): Vízellátás és szennyvízkezelés. Gödöllő: Szent István Egyetem.

WHO (2018): A global overview of national regulations and standards for drinking-water quality. Online: A global overview of national regulations and standards for drinking-water quality (who.int)

Jogi forrás

- 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről. Online: 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)