A katasztrófamenekültek ideiglenes elhelyezéséhez szükséges infrastrukturális követelmények és egy nem kormányzati szervezet szerepe

doi: 10.32562/mkk.2024.1.7

Absztrakt

A gyakori természeti és humanitárius katasztrófák nagyon sok feladat elé állítják az államok társadalmait, erre létrehozott megelőzési, elhárítási és helyreállítási szervezeteit, valamint nemzeti és nemzetközi civil szervezeteit. Jelen tanulmányunkban meghatározzuk a természeti és humanitárius katasztrófák fogalmát, történelmi és civilizációs összefüggéseit, a katasztrófák következményeit és hatásait az emberre és az ember környezetére. A katasztrófamenekültek jelensége nem modern kori jelenség, a történelem minden korszakában találkozunk katasztrófamenekültekkel, de ma már tudatosan foglalkozunk a természeti és humanitárius katasztrófák okaival és következményeivel, valamint igyekszünk tudatosan megelőzni, elhárítani és helyreállítani azokat. Mindazt, ami az emberi életet veszélyezteti, az emberi értékekben kárt tesz, valamint a társadalmi rétegekben sebezhetőséget idéz elő, az államok nemzeti és nemzetközi szerződések keretein belül együttműködve igyekeznek megelőzni és kivédeni. Az államok által működtetett szervek a civil szervezetekkel együtt gondoskodni tudnak az otthonukat elhagyó emberek elhelyezéséhez szükséges infrastruktúráról, ellátási szükségleteikről mindaddig, amíg visszatérhetnek otthonukba.

Kulcsszavak:

katasztrófák menekültek katasztrófavédelem civilek Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Hivatkozások

ABURAMADAN, Rania – TRILLO, Claudia – MAKORE, Busisiwe Chikomborero Ncube (2020): Designing refugees’ camps: temporary emergency solutions, or contemporary paradigms of incomplete urban citizenship? Insights from Al Za’atari. City, Territory and Architecture, 7(1), 12. Online: https://doi.org/10.1186/s40410-020-00120-z

Adányi László szerk. (2015): Katasztrófa krízisintervenciós önkéntesek képzése. Szöveggyűjtemény. Budapest: Magyar Máltai Szeretetszolgálat.

BESENYŐ János (2010): Saharawi refugees in Algeria. AARMS, 9(1), 67–78. Online: https://www.academia.edu/12169344/Saharawi_refugees_in_Algeria

BESENYŐ János (2021): Darfur Peacekeepers. The African Union peacekeeping mission in darfur (AMIS) from the perspective of a Hungarian military advisor. Paris: L'Harmattan, 214.

DOBÁK Imre (2006): Természeti és mesterséges katasztrófák - példák a Kárpátok Eurórégió térségéből. Hadmérnök, 1(1).

DUDÁS Zoltán (2015): Menekülttáborok kialakításának néhány releváns kérdése Közel-Keleti példák alapján. Műszaki Katonai Közlöny, 25(1), 74–87.

FARAGÓ Tamás (1996): Természeti és emberi eredetű környezeti veszélyek, balesetek, katasztrófák. In Környezetbiztonság: az ENSZ programjai és a hazai feladatok. [H. n.]: Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, 11–16.

FERGUSON, Niall (2021): Végzet, a katasztrófák politikája. [H. n.]: Scolar.

FRIVALDSZKY János (2020): A menekültek alapvető jogainak védelme és a befogadó társadalom önvédelme a tömeges bevándorlás és az asylum shopping korában. Máltai Tanulmányok, (2), 161–181.

Hagadera Refugee Camp (2020). WorldsAid, 2020. december 28. Online: https://worldsaid.com/node/511

JOACHIM, Jauer (2009): Urbi et Gorbi. A Keresztények mint a fordulat úttörői. [H. n.]: Magyar Máltai Szeretetszolgálat.

KÖVECSI-OLÁH Péter (2017): Gyorselemzés 2017/20: Az EU-török megállapodásról: mi történik jelenleg Törökországban a menekültek tömegeivel? Migrációkutató Intézet, 2017. október 5.

LÁNYI András (2020): A szegénység ökológiája. Máltai Tanulmányok, (2), 1–11.

DUBIN, Lisa (2015): Field Guidelines for Best Practices is Shelter Response: Site Planning, Shelter Design and Construction Management. [H. n.]: International Rescue Committee. Online: https://www.humanitarianlibrary.org/sites/default/files/2014/07/zppd_IRC_Shelter_Manual.pdf

MCCLELLAND, Mac (2014): How to Build a Perfect Refugee Camp. New York Times, 2014. február 13. Online: https://www.nytimes.com/2014/02/16/magazine/how-to-build-a-perfect-refugee-camp.html

NAGY Rudolf (2009): A kultúrantropológia jelentősége a katasztrófák elleni védekezés dimenzióiban. Hadtudományi Szemle, 2(2), 70–77.

NAGY Rudolf (2010): A klímaváltozás hatása a kritikus infrastruktúrák védelmére: Nemzet és Biztonság. Biztonságpolitikai Szemle, 3(2), 35–44.

NATO [é. n.]. BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Online: https://katasztrofavedelem.hu/159/nato

ROMHÁNYI Tamás – SOLYMÁRI Dániel – TIHANYI Gábor (2021): Szolgáló szeretet. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat története. [H. n.]: Magyar Máltai Szeretetszolgálat.

SÁFÁR Brigitta (2018): A humanitárius segítségnyújtás elméleti és gyakorlati kérdései a Vöröskereszt nemzetközi tevékenységének tükrében. PhD-értekezés. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola.

SOLYMÁRI Dániel – GYŐRI-DANI Lajos (2016): Gondoskodó kíséret. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat szerepvállalása a migrációs krízis 2015-ös időszakában. Budapest: Magyar Máltai Szeretetszolgálat.

SOLYMÁRI Dániel (2020): A Magyar Máltai Szeretetszolgálat humanitárius és fejlesztő munkája a menekülteket kibocsátó Afrikai és Közel-Keleti országokban. Áttekintő bemutatás. Máltai Tanulmányok, 2.

SZILÁGYI, Béla (2021): Refugee Camp: A Tool for a Dignity and Security. Belügyi Szemle, 69(S14), 3152. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.SPEC.2021.4.3

TAMPU, Stelian (2020): A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület szerepe az 1989-es NDK menekültek megsegítésében. Biztonságtudományi Szemle, 2.

Tents: A Guide to the Use and Logistics of Family Tents in Humanitarian Relief (2004). OCHA, 2004. május 1. Online: https://www.unocha.org/publications/report/world/tents-guide-use-and-logistics-family-tents-humanitarian-relief

The 7 Largest Refugee Camps in the World. Refugeecouncilusa.org, 2020. szeptember 3. Online: https://refugeecouncilusa.org/category/refugee-camps/

TÖRÖK József – LEGEZA László (2009): Máltaiak. Szerzetesrendek a Kárpát-Medencében. Budapest: Mikes.

VEKERDI László (2002): Embertudomány – kultúrák-történelem. A kulturális antropológia kihívásai. In A. GERGELY András (szerk.): Kulturális antropológia. Budapest: Fővárosi Pedagógiai Intézet.

Jogi forrás

- 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról. Online: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100128.tv