A geomérnökség lehetséges energiaipari-biztonsági vonatkozásai a környezeti fenntarthatóság keretrendszerében

doi: 10.32562/mkk.2023.4.5

Absztrakt

A geomérnökségnek az éghajlatváltozás kezelése és a környezeti fenntarthatóság érdekében történő alkalmazhatósága már évek óta vizsgálatok tárgyát képezi. E technológiák kapcsán felmerült bizonytalanságok azonban még korántsem teszik lehetővé azok széles körű használatát. Erre már számos olyan tudományos és szakmai közlemény is rámutatott, amelyek a geomérnökség környezeti, meteorológiai következményeit elemzik. Tekintettel az energiaágazatnak és az iparbiztonságnak a környezeti fenntarthatóságban betöltött alapvető szerepére, indokolt megvizsgálni a geomérnökségnek az energiaágazat, illetőleg az energetikai rendszerek működésére és biztonságára gyakorolt lehetséges hatásait is.

Kulcsszavak:

geomérnökség energiaipari biztonság környezeti fenntarthatóság

Hivatkozások

Aszódi Attila (2018): A nyári hőhullám hatása a villamosenergia-termelésre. Láncreakció – Aszódi Attila információs blogja, 2018. augusztus 22. Online: https://aszodiattila.blog.hu/2018/08/22/a_nya-ri_hohullam_hatasa_a_villamosenergia-termelesre

Balla István et al. (2014): Energianövények, biomassza termelés és felhasználás. 6. tananyag. Online: http://nti.mkk.szie.hu/download/Biomassza%20alapanyagok%20termel%C3%A9se/Biomassza_k%C3%B6nyv.pdf

Conca, James (2012): How Deadly is Your Kilowatt? We Rank the Killer Energy Sources? Forbes, 2012. június 10. Online: https://www.forbes.com/sites/jamesconca/2012/06/10/energys-deathprint-a-price-always-paid/?sh=11ed19cd709b

Conca, James (2016): The ’Deathprint’ Of Energy Grapples With The Powers Of Regulation. Forbes, 2016. szeptember 30. Online: https://www.forbes.com/sites/jamesconca/2016/09/30/the-deathprint-of-energy-grapples-with-the-powers-of-regulation/?sh=6b22eb372c6b

Euronews–AP (2021): Sikerült megfékezni a széntüzelésű hőerőmű felé terjedő erdőtüzet Törökországban. Euronews, 2021. augusztus 5. Online: https://hu.euronews.com/2021/08/05/sikerult-megfekezni-a-szentuzelesu-hoeromu-fele-terjedo-erdotuzet-torokorszagban

Érces Gergő – Vass Gyula (2019): Veszélyes ipari üzemek fenntartható tűzbiztonságának BIM alapú fejlesztési lehetőségei. Védelem Tudomány, 4(1), 131–161.

Érces Gergő – Vass Gyula – Ambrusz József (2023): Épületek károsító hatásokkal szembeni rezilienciájának jellemzői. Polgári Védelmi Szemle, 15(ksz.), 117–130.

FICÉP Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2019): A magyarországi villamosenergiaellátás éghajlati szempontú értékelése. Online: FICEP_NATéR_villamosenergia_serulekenyseg_tanul-many_VEGLEGES_20190531-ok (gov.hu)

Geogold Kárpátia Kft. – Fe-Bio Felső-Bácskai Bioenergetikai Kft. (2019): A távhőellátás éghajlati szempontú értékelése. Online: https://nater.mbfsz.gov.hu/sites/nater.mfgi.hu/files/files/NA-TeR_Tavhoellatas_tanulmany.pdf

Gyulai Iván (2013): Fenntartható fejlődés és fenntartható növekedés. Statisztikai Szemle, 91(8–9).

Information Unit for Conventions – United Nations Environment Programme (IUC–UNEP) (2000): Climate Change Information Sheet 22. How Human Activities Produce Greenhouse Gases. Online: https://unfccc.int/cop3/fccc/climate/fact22.htm

Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) (2020): Magyarország Nemzeti Energia- és Klímaterve. Online: https://energy.ec.europa.eu/system/files/2020-01/hu_final_necp_main_hu_0.pdf

Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) et al. (2020): Jelentés az éghajlatváltozás Kárpát-me¬dencére gyakorolt esetleges hatásainak tudományos értékeléséről. Online: https://banyasz.hu/images/klimapolitika/Jelent%C3%A9s%20az%20%C3%A9ghajlatv%C3%A1ltoz%C3%A1s%20K%C3%A1rp%C3%A1t-medenc%C3%A9re%20gyakorolt%20esetleges%20hat%C3%A1sai-nak%20tudom%C3%A1nyos%20%C3%A9rt%C3%A9kel%C3%A9s%C3%A9r%C5%91l.pdf

Féltsük az időjárástól a napelemeket? [é. n.]. Online: https://napelemrendszer.info/feltsuk-az-idojarastol-a-napelemeket.html

Kátai-Urbán, Maxim et al. (2023). Identification Methodology for Chemical Warehouses Dealing with Flammable Substances Capable of Causing Firewater Pollution. Fire, 6(9), 345. Online: https://doi.org/10.3390/fire6090345

Magyar Napelem Napkollektor Szövetség (MNNSZ) (2020): A kaliforniai erdőtüzek lehúzták a napelemek múlt havi termelését. Online: https://www.mnnsz.hu/a-kaliforniai-erdotuzek-lehuztak-a-napelemek-mult-havi-termeleset/

Michanowicz, Drew (2018): Op-Ed: The Aliso Canyon Gas Leak was a Disaster. There are 10,000 More Storage Wells Out There Just Like It. Los Angeles Times, 2018. május 14. Online: https://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-michanowicz-aliso-canyon-gas-leak-20180514-story.html

Muffett, Carroll et al. (2019): Fuel to the Fire – How Geoengineering Threatens to Entrench Fossil Fuels and Accelerate the Climate Crisis. Center for International Environmental Law. Online: https://www.ciel.org/wp-content/uploads/2019/02/CIEL_FUEL-TO-THE-FIRE_How-Geoengineering-Threatens-to-Entrench-Fossil-Fuels-and-Accelerate-the-Climate-Crisis_February-2019.pdf

Muhoray Árpád (2021): A katasztrófavédelem kihívásai a 1. században a Nemzeti Biztonsági Stratégia tükrében. Védelmi-biztonsági Szabályozási és Kormányzástani Műhelytanulmányok, 16. Online: VBSZK Műhelytanulmányok 2021_16_ Muhoray Árpád_A katasztrófavédelem kihívásai a 1. században a Nemzeti Biztonsági Stratégia tükrében.pdf (uni-nke.hu)

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) (2017): Energetikai Ásványvagyon-hasznosítási és Készlet-gazdálkodási Cselekvési Terv. Online: https://2015-2019.kormany.hu/download/6/b4/81000/% C3%81CsT_2018.pdf

Ohliger, Tina (2017): Környezetpolitika: általános elvek és alapvető keretek. Online: https://www.europarl. europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050401/04A_FT(2013)050401_HU.pdf

Országos Atomenergia Hivatal (OAH) (2020): Magyarországon nem emelkedett a háttérsugárzás a Csernobil melletti erdőtűz miatt. Online: https://www.oah.hu/web/v3/OAHPortal.nsf/web?OpenA-gent&article=news&uid=32A2D6D8A302266FC125854200476102

Paleja, Ameya (2022): The UK’s Largest Carbon Capture Plant Is Now Operational. Interesting Engi¬neering, 2022. június 27. Online: https://interestingengineering.com/innovation/uk-largest-car¬bon-capture-plant-operational

Péliné Németh Csilla (2021): Extrém szélsebességű viharokat hoz a klímaváltozás Magyarországon. Másfélfok, 2021. május 7. Online: https://masfelfok.hu/2021/05/07/extrem-szelsebessegu-viharokat-hoz-a-klimavaltozas-magyarorszagon/

Pieczka Ildikó (2021): Geomérnökség és klímaváltozás: bizonytalan vészmegoldás, sok kérdőjellel és még több veszéllyel. Másfélfok, 2021. március 3. Online: https://masfelfok.hu/2021/03/03/geomernokseg-es-klimavaltozas/

Richter, Alexander (2021): World’s Largest Direct Air Capture and CO2 Storage Plant On in Iceland. Think GeoEnergy, 2021. szeptember 13. Online: https://www.thinkgeoenergy.com/worlds-largest-direct-air-capture-and-co2-storage-plant-on-in-iceland/

Sacco, Nicoletta et al. (2022): Geo-Engineering: A Roadmap Towards International Guidelines. Publications Office of the European Union, JRC99777. Online: https://doi.org/10.2788/29362

Schaffhauser Tibor (2021): Elon Musk pénzdíja és a klímaváltozás mesterséges megfékezése. Green Policy Center, 2021. január 29. Online: https://www.greenpolicycenter.com/2021/01/29/elon-musk-penzdija-es-a-klimavaltozas-megfekezese/

Sibalin Iván (2022): Az energetikai rendszerek fenntartható működésével kapcsolatos iparbiztonsági tevékenységek stratégiai célú kutatása és fejlesztése. PhD-disszertáció. NKE. Online: https://tudasportal.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/20.500.12944/19565/sibalin_ivan_doktori_ertekezes.pdf?sequence=11&isAllowed=y

The Energy Factbook [é. n.]: Energy’s Deathprint. Online: https://khuurer.wordpress.com/energys-deat¬hprint/

Toldi Ottó (2021): Nemzetközi klímaváltozási akciónap a geoengineering tükrében. Klímapolitikai Intézet, 2021. május 14. Online: https://klimapolitikaiintezet.hu/cikk/nemzetkozi-klimavaltozasi-akcionap-a-geoengineering-tukreben

Tóth András – Siposné Kecskeméthy Klára – Endrődi István (2021): A magyar szénhidrogéniparban előfordult katasztrófák, azok tanulságai és a megelőzés módozatai. 2. rész. Hadmérnök, 16(1), 129–143. Online: https://doi.org/10.32567/hm.2021.1.8

Warrick, Joby (2016): California Gas Leak Was the Worst Man-Made Greenhouse-Gas Disaster in U.S. History, Study Says. The Washington Post, 2016. február 25. Online: https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2016/02/25/california-gas-leak-was-the-worst-man-made-greenhouse-gas-disaster-in-u-s-history-study-says/

Jogi források

- 18/2013. (III. 28.) OGY határozat a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiáról. Melléklet a 18/2013. (III. 28.) OGY határozathoz. Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács. 2013. Online: https://njt.hu/jogszabaly/2013-18-30-41

- 23/2018. (X. 31.) OGY határozat a 2018–2030 közötti időszakra vonatkozó, 2050-igtartó időszakra kitekintést nyújtó második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról. Melléklet a 23/2018. (X. 31.) OGY határozathoz. Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM). 2018. Online: https://njt.hu/document/5c/5c6420184130000023_1.PDF