A 4D nyomtatás és az okosanyagok alkalmazásának lehetőségei

doi: 10.32562/mkk.2023.4.6

Absztrakt

A 3D nyomtatás mint additív gyártási technológia egyre jobban elterjed napjainkban, egyrészt az ipari felhasználás szintjén, másrészt pedig az otthoni hobbifelhasználásban. A 3D nyomtatás során egy számítógépes modellt valósítanak meg valamilyen nyomtatási technológia segítségével rétegről rétegre. A felhasználási terület széles körűvé válása által új fogalom jelent meg, a 4D nyomtatás, ahol a negyedik dimenzió az idő lett. Az így létrehozandó nyomtatott anyag képes lesz a külső hatásoknak (például hőmérséklet, nyomás, nedvesség) megfelelően módosulni, átalakulni vagy pedig mozogni. A nyomtatás során felhasznált anyagok köre mára már nagyon széles körűvé vált, ezek mellett megjelentek az úgynevezett okosanyagok is, amelyek új távlatokat nyitnak az additív gyártástechnológia területén.

Kulcsszavak:

3D nyomtató 3D nyomtatás 4D nyomtatás okosanyagok

Hivatkozások

D ipar (2022): 4D nyomtatás. Online: https://www.3dipar.hu/post/%C3%BAj-term%C3%A9kek-a-zortrax-t%C3%B3l-a-formnext-2022-n

D nyomtatás: adalékgyártás intelligens anyagokkal 2021. Online: https://kp.hu/4d-nyomtatas-adalekgyartas-intelligens-anyagokkal-video/

AiSync [é. n.]: Additív gyártási szoftver. Online: https://ai-build.com/

Andersen Dávid (2021): Már fát is lehet 3D-nyomtatni. Online: https://www.zoldpalya.hu/design/fa-3d-nyomtatas-forust-302502.html

Bates, Todd B. (2018): Engineers 3-D Print Shape-Shifting Smart Gel. Online: https://phys.org/news/2018-01-d-shape-shifting-smart-gel.html

Berta Sándor (2017): Jön a D-nyomtatás? Sg.hu, 2017. május 9. Online: https://sg.hu/cikkek/it-tech/125183/jon-a-4d-nyomtatas

Füzes László (2018a): A D nyomtatás alkalmazása a termelésben. Online: https://quattroplast.hu/muanyagipariszemle/2018/06/a-3d-nyomtatas-alkalmazasa-a-termelesben-07.pdf

Füzes László (2018b): A D nyomtatás egészségügyi és építészeti alkalmazásai. Online: https://quatt-roplast.hu/muanyagipariszemle/2018/05/a-3d-nyomtatas-egeszsegugyi-es-epiteszeti-alkalmazasai-01.pdf

Ember István – Ádám Balázs (2022): Kumulatív töltetházak 3D nyomtatása. Hadmérnök, 17(3), 35–44. Online: https://doi.org/10.32567/hm.2022.3.2

Ember István (2023): Additív gyártástechnológia alkalmazási lehetőségei vágótöltet készítésére. In Szelei Ildikó (szerk.): A hadtudomány és a 1. század. Budapest: Doktoranduszok Országos Szövetsége, 9–15. Online: https://hdi.uni-nke.hu/document/hdi-uni-nke-hu/hadtudomany-es-a-21-sz-kotet-2023.pdf

Forust (2021): Forust is Building a Greener Future Through 3D Printed Wood. Online: https://www.forust.com/

Gál Bence – Németh András (2019): Additív gyártástechnológiák katonai alkalmazásának vizsgálata, különös tekintettel a katonai elektronika területére. Hadmérnök, 14(1), 240–241. Online: https://doi.org/10.32567/hm.2019.1.19

Gyarmati József – Hegedűs Ernő – Gávay György (2022): Automata sebességváltóban alkalmazott kapcsolt bolygóművek – Wilson-váltó: Harckocsi-sebességváltó modell kialakítása 3D nyomta¬tással oktatási célból. Műszai Katonai Közlöny, 33(3), 113–126. Online: https://doi.org/10.32562/mkk.2022.3.7

Gyarmati József (2006): A nehézpuskát jellemző szempontok fontosságát kifejező súlyszámok számítása és statisztikai vizsgálata. Haditechnika, (2), 11–16.

Gyarmati József (2011): Haditechnikai eszközök összehasonlítása. Útmutató. Budapest: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem.

Hegedűs Ernő (2023): Szálerősítéses anyagok 3D-s nyomtatásának hadiipari alkalmazási lehetőségei I. rész: UAV-k és könnyűjárművek a haderőben és a katonai logisztikában. Haditechnika, 57(4), 62–66. Online: https://doi.org/10.23713/HT.57.4.12

Hvg.hu (2023): Korábban még nem sikerült olyan élő anyagot készíteni, amit 3D-nyomtatásra is fel lehetett volna használni, a Harvad Egyetem tudósainak azonban most sikerült. Hvg.hu, 2021. november 29. Online: https://hvg.hu/tudomany/20211129_3d_nyomtatas_elo_tinta_epulet_elo_struktura

Jön a D nyomtatás? [é. n.] Online: https://iparnegyed.hu/jon-a-4d-nyomtatas/

Kreativ3D.hu (2023): 3D nyomtatás alapanyagai. Online: http://kreativ3d.hu/3d-nyomtatas-alapanyagai

Logisztika.com (2018): A jövő technológiái, avagy mi jöhet az IoT és a mesterséges intelligencia után? Online: https://logisztika.com/a-jovo-technologiai-avagy-mi-johet-az-iot-es-a-mesterseges-intelligencia-utan/

Mandiner (2016): 4D nyomtatás. Mandiner, 2016. március 7. Online: https://mandiner.hu/kultura/2016/03/4d-nyomtatas

Mandiner (2017): Egyszerűbb és gyorsabb lesz a D nyomtatás. Mandiner, 2017. április 19. Online: https://mandiner.hu/kultura/2017/04/egyszerubb-es-gyorsabb-lesz-a-4d-nyomtatas

Meixner Zoltán (2022): 3D bionyomtatás – kis iparág, mérhetetlenül nagy potenciállal. Compu¬terworld, 2022. február 20. Online: https://computerworld.hu/technologia/3d-bionyomtatas-egy-kis-iparag-merhetetlenul-nagy-potenciallal-306729.html

MTI (2019): 40x kisebb, mint amit most használnak az orvosok: kész az új sztent. Hvg.hu, 2019. au¬gusztus 10. Online: https://hvg.hu/tudomany/20190810_a_vilag_legkisebb_sztentje_erhalo_etz_zurich

Műszaki Magazin [é. n.]: Jön a D nyomtatás. Online: https://www.muszaki-magazin.hu/2017/04/24/ jon-4d-nyomtatas/

Németh András – Szabó András – Balog Ferenc (2020): 3D Virtualisation and Visualisation Technologies for Archiving the Results. In Hausner, Gábor – Németh, András (szerk.): Zrínyi-Újvár: A Seventeenth-Century Border Defence System on the Edge of the Ottoman Empire. Budapest, Ludovika, 225–268.

Németh András – Virágh Krisztián (2022): Mesterséges intelligencia és haderő – A mesterséges intel¬ligencia területei. III. rész. Haditechnika, 56(3), 2–7. Online: https://doi.org/10.23713/HT.56.3.01

Perei Dóra (2021): Az alakváltó okosgél hamarosan új, rugalmas robotok és összehajtható kijelzők alap¬vető összetevője lehet. Rakéta.hu, 2021. január 25. Online: https://raketa.hu/az-alakvalto-okosgel-hamarosan-uj-rugalmas-robotok-es-osszehajthato-kijelzok-alapveto-osszetevoje-lehet

Rákosi Sára et al. (2023): A D-nyomtatás biztonságtechnikai és környezetvédelmi aspektusai. Műszaki Katonai Közlöny, 33(1), 133–148. Online: https://doi.org/10.32562/mkk.2023.1.10

Sanchez, Jesus (2021): 4D nyomtatók: Mik ezek és mit tehetnek? Online: https://movilforum.com/hu/impresoras-4d/

Self-Assembly Lab (2023a): 3D Knit BioSuit. Online: https://selfassemblylab.mit.edu/3d-knit-biosuit

Self-Assembly Lab (2023b): Programmable Materials. Online: https://selfassemblylab.mit.edu/programmable-materials

Shaoxing Xinshan Tudományos Technológiai Co., Ltd. (2021): Ismeri a D nyomtatási technológiát. Online: http://m.hu.xsledlamp.com/news/do-you-know-4d-printing-technology-43944044.html

Souza, Eduardo (2021): 4D Printing? Bridging Additive Manufacturing with Smart Materials. Online: https://www.archdaily.com/966556/have-you-heard-of-4d-printing-bridging-additive-manufacturing-with-smart-materials?ad_source=search&ad_medium=projects_tab&ad_source=sear-ch&ad_medium=search_result_all

Tesztarena (2023): 3D nyomtatás, 5. rész – milyen alapanyag? Online: https://tesztarena.hu/3d-nyomtatas-5-resz-milyen-alapanyag/

Tibbits, Skylar [é. n.]: 4D Printing: Buildings That Can Change Over Time. BBC, [é. n.]. Online: https://www.bbc.com/future/article/20130709-buildings-that-can-make-themselve

The Engineer (2021): Colour Changing Cephalopods Inspire Smart Gel. Online: https://www.theengineer.co.uk/content/news/colour-changing-cephalopods-inspire-smart-gel

A mesterséges intelligencia és a D nyomtatás együttműködése. [é. n.]. Online: https://3dmed.szikha.hu/a-mesterseges-intelligencia-es-a-3d-nyomtatas-egyuttmukodese/

Végvári Zsolt – Hegedűs Ernő – Zentay Péter (2022): A D-s nyomtatás és katonai alkalmazásának lehetőségei I. rész. Haditechnika, 56(6), 56–60. Online: https://doi.org/10.23713/HT.56.6.09

Weborvos (2023): A gyógyítást segítheti a D technika is. Online: https://weborvos.hu/lapszemle/a-gyogyitast-segitheti-a-4d-technika-is-240391