Investigation of the Spatial Changes in Overbank Floodplains and Sedimentations on the Study Site of the Middle Tisza

doi: 10.32562/mkk.2023.3.7

Absztrakt

River systems and their floodplains can be studied and evaluated according to different aspects. The natural processes of the Tisza were mostly influenced by the river training and levee construction works named after Vásárhelyi, as well as the main channel regulation works. After the construction of the embankments, the fluvial formation of the natural floodplains ceased, as these processes limited it to areas of the floodplain along the main channel. Another consequence of the river regulations is that the river is forced to deposit the sediment transported during the floods in this narrow floodplain causing increased filling up, so the role of floodplains in flood conveyance has increasingly been reduced. In this study, the author aimed to investigate the bed changes that occurred as a result of the river regulation works, as well as the sediment accumulation in the flood plain, focusing on a typical section of the Middle Tisza.

Kulcsszavak:

Tisza geomorphology sedimentation DTM floodplain

Hivatkozások

Dombrádi, Endre (2004): Vízhozam- és vízállás-idősorok analízise a folyómeder állapotváltozásainak kimutatására [Analysis of Time Series of Discharge and Stage Measurements, Determination of Changes in the Riverbed Condition]. Hidrológiai Közlöny, 84(4), 57–62. Online:https://library.hungaricana.hu/hu/view/HidrologiaiKozlony_2004/?pg=278&layout=s

Fekete, Zsigmond (1911): A Tisza folyó medrének közép-keresztszelvényei [Central Cross-Sections of the Tisza River Bed]. Vízügyi Közlemények, 1(2), 141–152. Online: https://library.hungaricana.hu/hu/view/VizugyiKozlemenyek_1911/?pg=584&layout=s

Fiala, Károly – Kiss, Tímea (2006): Szabályozások hatására megváltozott mederparaméterek vizsgálata az Alsó-Tiszán [Morphological Alterations Due to River Regulation Works on the Lower Sections of the Tisza]. In Kertész, Ádám – Dövényi, Zoltán – Kocsis, Károly – Madarász, Balázs – Kovács, Alexandra (eds.): III. Magyar Földrajzi Konferencia. Budapest: MTA Földrajztudományi Kutatóintézet. Online: http://geography.hu/mfk2004/mfk2004/cikkek/fiala_karoly.pdf

Gábris, Gyula – Telbisz, Tamás – Nagy, Balázs (2008): A tiszai hullámtér feltöltődésének vizsgálata DDM segítségével [Investigating the Accumulation of the Tisza Floodplain Using DDM]. In Kiss, Tímea – Mezősi, Gábor (eds.): Recens geomorfológiai folyamatok sebessége Magyarországon [Rate of Recent Geomorphological Processes in Hungary]. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó. 65–71. Online: https://acta.bibl.u-szeged.hu/43761/1/ft_002_065-071.pdf

Gross, Miklós (2003): A Tisza hullámterének új digitális felmérése és három dimenziós modellezése [New Digital Survey and Three dimensional Modelling of the Tisza Floodplain]. Szemelvények a Vásárhelyi Terv továbbfejlesztésének megalapozó tanulmányaiból. Szolnok: KÖTIVIZIG. 115–121.Online: https://docplayer.hu/108520274-A-szolnoki-muhely-szemelvenyek-a-vasarhelyi-terv-tovabbfejlesztesenek-megalapozo-tanulmanyaibol-a-vasarhelyi-terv-tovabbfejlesztese-szolnok-2003.html

Horacio, Jesús (2014): River Sinuosity Index: Geomorphological Characterisation. Technical note 2. CIREF and Wetlands International.

Károlyi, Zoltán (1960): A Tisza mederváltozásai – különös tekintettel az árvízvédelemre. Budapest: VITUKI.

Kvassay, Jenő (1902): A szabályozások hatása a folyók vízjárására Magyarországon [The Impact of Regulations on the Hydrological Regime of Rivers in Hungary]. Vízügyi Közlemények, 15, 8–27. Online: https://library.hungaricana.hu/hu/view/VizugyiKozlemenyek_1902_15/?pg=7&layout=s

Nagy, István – Sweitzer, Ferenc – Alföldi, László (2001): A hullámtéri hordalék lerakódás (övzátony) [Sediment Deposition on the Flood Plain]. Vízügyi Közlemények, 83(4), 539–564. Online: https://library.hungaricana.hu/hu/view/VizugyiKozlemenyek_2001/?pg=552&layout=s

Nagy, Judit – Fiala, Károly – Blanka, Viktória – Sipos, György – Kiss, Tímea (2017): Hullámtéri feltöltődés mértéke és árvizek közötti kapcsolat az Alsó-Tiszán [Connection between Floodplain Aggradation and Floods on the Lower Tisza]. Földrajzi Közlemények, 141(1), 44–59. Online: http://epa.oszk.hu/03000/03022/00011/pdf/EPA03022_foldrajzi_kozlemenyek_2017_1_044-059.pdf

Stelczer, Károly (1973): Vízrajzi Atlasz sorozat 7/I. kötet. Budapest: Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet.

Zorkóczy, Zoltán – Károlyi, Zoltán (1985): Folyó- és tószabályozás. Budapest: Tankönyvkiadó. Online: https://library.hungaricana.hu/hu/view/VizugyiKonyvek_257/?pg=0&layout=s