3D nyomtatott kumulatív idomtöltetek tesztrobbantása

doi: 10.32562/mkk.2023.3.3

Absztrakt

Manapság nem lehet elkerülni a modern, jelentős ütemben fejlődő technológiák katonai alkalmazásának elemző vizsgálatát. Az additív gyártás is ilyen, kifejezetten gyorsan bővülő terület, amely már széles körben elérhető. Ez a megoldás az alkatrészek elkészítésének gyors, pontos és magas minőségű alternatívája, bár sok esetben még nem nevezhető olcsónak. A drága fém vagy kompozitanyagok nyomtatásával ellentétben azonban a polimerek nyomtatása már sok háztartásban is megjelent. Ilyen módszerrel készült kumulatív idomtöltetek hatékonyságát vizsgálom meg, acél céltárgyak felrobbantásával. Az eredmény előre jelzi, hogy vannak még fejlesztési irányok, de egyértelműen látható, hogy létezik hatékony kombináció.

Kulcsszavak:

hatásvizsgálat 3D nyomtatás vágótöltet robbantás additív

Hivatkozások

Ádám Balázs – Ember István (2022): Béléstestek készítésének technikai lehetőségei alacsony sűrűségű anyagból. Műszaki Katonai Közlöny, 32(3), 101–111. Online: https://doi.org/10.32562/mkk.2022.3.6

Agu, Henry Obediah (2019): The Effect of 3D Printed Material Properties on Shaped Charge Liner Performance. PhD-disszertáció. Cranfield University. Online: https://dspace.lib.cranfield.ac.uk/handle/1826/15285

Boda József et al. (2016): A hadtudományi kutatási irányok, prioritások és témakörök. Államtudományi Műhelytanulmányok, 1(16), 1–23. Online: https://www.med.u-szeged.hu/download.php?docID=90702

Chang et al. (2015): Numerical Simulation of Modified Low-Density Jet Penetrating Shell Charge. International Journal of Simulation Modelling, 14(3), 426–437. Online: http://doi.org/10.2507/IJSIMM14(3)5.295

Daruka Norbert (2014): Robbanótestek I. – Amit a bombákról tudni érdemes. Műszaki Katonai Közlöny, 24(4), 68–82. Online: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/2298/1565

Daruka Norbert (2016): Robbanóanyag-ipari alapanyagok és termékek osztályozásának lehetőségei. Műszaki Katonai Közlöny, 26(1), 26–43. Online: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/2187/1456

Daruka Norbert – Csurgó Attila (2017): Military Explosive Ordnance – The Bomb. In Beňovský, Marián (szerk.): Trhacia technika 2017. Banská Bystrica: Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce, 44–55.

Daruka Norbert – Kovács Zoltán (2013): IEDD: Improvised Explosive Device Disposal. In Krivanek, Vaclav – Stefek, Aleksandr (szerk.): International Conference on Military Technologies: ICMT 2013. Brno: University of Defence, 383–390.

Doig, Alistair (1998): Some Metallurgical Aspects of Shaped Charge Liners. Journal of Battlefield Technology, 1(1), 1–3. Online: https://cdn.preterhuman.net/texts/terrorism_and_pyrotechnics/explosives/Shaped_Charges_Penetrators/Some_metalurgical_aspects_of_shaped_charge_liners.pdf

Ember István (2022a): Hatásvizsgálati robbantás kumulatív töltetekkel. Műszaki Katonai Közlöny, 32(3), 13–23. Online: https://doi.org/10.32562/mkk.2022.3.2

Ember István (2022b): Modern kumulatív töltetek hatékonyságának vizsgálata. Haditechnika, 56(6), 15–20. Online: https://doi.org/10.23713/HT.56.6.03

Ember István (2022c): 3D nyomtatott lyukasztó töltetek hatásvizsgálata. Hadmérnök, 17(4), 63–73. Online: https://doi.org/10.32567/hm.2022.4.5

Ember István – Ádám Balázs (2022): Kumulatív töltetházak 3D nyomtatása. Hadmérnök, 17(3), 35–44. Online: https://doi.org/10.32567/hm.2022.3.2

Fazekas Ferenc (2022): Application of Artificial Intelligence in Military Operations Planning. AARMS – Academic and Applied Research in Military and Public Management Science, 21(2), 41–54. Online: https://doi.org/10.32565/aarms.2022.2.3

Gál Bence – Németh András (2019): Additív gyártástechnológiák katonai alkalmazásának vizsgálata, különös tekintettel a katonai elektronika területére. Hadmérnök, 14(1), 231–249. Online: https://doi.org/10.32567/hm.2019.1.19

Gyarmati József – Hegedűs Ernő – Gávay György (2022): Automata sebességváltóban alkalmazott kapcsolt bolygóművek – Wilson-váltó. Harckocsi-sebességváltó modell kialakítása 3D nyomtatással oktatási célból. Műszaki Katonai Közlöny, 32(3), 113–126. Online: https://doi.org/10.32562/mkk.2022.3.7

Kovács Zoltán (2002): Gondolatok a műszaki támogatás és a műszaki zárás alapjairól. Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények, 6(1), 30–46.

Kovács Zoltán (2012a): Az improvizált robbanóeszközök főbb típusai. Műszaki Katonai Közlöny, 22(2), 37–52. Online: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/2804/2063

Kovács Zoltán (2012b): Fontos létesítmények IED elleni védelme. Műszaki Katonai Közlöny, 22(ksz.), 35–44. Online: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/2584/1851

Kugyela Lóránd (2020): A többkomponensű robbanóanyagok múltja, jelene és jövője. Katonai Logisztika, 28(4), 58–75. Online: https://doi.org/10.30583/2020.4.058

Lukács László (2010): A kumulatív töltetek és gyakorlati alkalmazásuk. Műszaki Katonai Közlöny, 20(1–4), 175–196. Online: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/2866/2122

Lukács László (2017): Szemelvények a magyar robbantástechnika fejlődéstörténetéből. Különös tekintettel a továbbfejlesztés várható irányaira és a kor új kihívásaira. Budapest: Dialóg Campus. Online: https://tudasportal.uni-nke.hu/xmlui/handle/20.500.12944/6916

Németh András – Virágh Krisztián (2022): Mesterséges intelligencia és haderő – A mesterséges intelligencia fejlődéstörténete I. rész. Haditechnika, 56(1), 17–22. Online: https://doi.org/10.23713/HT.56.1.03

Padányi József (1994): A Magyar Honvédség műszaki csapatainak lehetőségei és feladatai békeidőben a természeti és civilizációs katasztrófák megelőzésében és a következmények felszámolásában. Kandidátusi disszertáció. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem.

Tóth József Lukács – Vég Róbert László (2022): Az autonóm terepjáró eszközök. Műszaki Katonai Közlöny, 32(2), 107–116. Online: https://doi.org/10.32562/mkk.2022.2.8

Végvári Zsolt – Hegedűs Ernő – Zentay Péter (2022): A 3D-s nyomtatás és katonai alkalmazásának lehetőségei I. rész. Haditechnika, 56(6), 58–62. Online: https://doi.org/10.23713/HT.56.6.09

Yi, Jianya et al. (2019): Simulation Study on Expansive Jet Formation Characteristics of Polymer Liner. Materials, 12(5), 744. Online: https://doi.org/10.3390/ma12050744