A magyar tűzszerészet NATO-követelményeknek való megfeleltetése a lehetséges digitális technológiai fejlesztések mentén

doi: 10.32562/mkk.2023.3.1

Absztrakt

A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programnak köszönhetően a Magyar Honvédség (MH) belépett a 21. századba. Az eddigi beszerzések és fejlesztések – amelyekbe beletartozik számos digitális újítás is – új szintre emelték hazánkat az Észak-atlanti Szerződés Szervezetén (NATO) belül. E tekintetben mindenképp érdemes megvizsgálni, hogy a jövőben a magyar tűzszerészet várható digitális technológiai fejlesztése milyen lehetőségeket tartogathat hazánknak, különösképpen a NATO tűzszerészeti követelményeinek való megfelelés terén.

Kulcsszavak:

tűzszerészet digitalizáció NATO követelmények

Hivatkozások

Berek Tamás (2016): ABV (CBRN) tűzszerészcsoport mint a biztonsági kihívásokra adott válaszlépés. Bolyai Szemle, 25(4), 22–34. Online: https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/14564/ABV_(CBRN)_tűzszerészcsoport_mint_a_biztonsági_kihívásokra_adott_válaszlépés.pdf?sequence=1

Csabai György (1998): Az együttműködés alfája a NATO-ban. Katonai Logisztika, 6(2), 112–123. Online: http://epa.oszk.hu/02700/02735/00025/pdf/EPA02735_katonai_logisztika_1998_2_112-123.pdf

Daruka Norbert (2011): Robotok a repülőtéri biztonságért. Repüléstudományi Közlemények, 23(2). Online: https://www.repulestudomany.hu/kulonszamok/2011_cikkek/Daruka_Norbert.pdf

Daruka Norbert (2014): Robbanótestek I. – Amit a bombákról tudni érdemes. Műszaki Katonai Közlöny, 24(4), 68–82. Online: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/2298/1565

Daruka Norbert (2016): Robbanóanyag-ipari alapanyagok és termékek osztályozásának lehetőségei. Műszaki Katonai Közlöny, 26(1), 26–43. Online: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/2187/1456

Ember István (2020a): A tűzszerész-szakkiképzés rendszerének fejlesztése felderítőtűzszerész-felkészítés kialakításával. Honvédségi Szemle, 148(1), 66–77. Online: https://doi.org/10.35926/HSZ.2020.1.5

Ember István (2020b): Lehetőségek a tűzszerész-szakkiképzés fejlesztésére. Műszaki Katonai Közlöny, 30(1), 99–110. Online: https://doi.org/10.32562/mkk.2020.1.7

Ember István (2021): The Role and the Risks of Explosive Ordnance Decontamination in Hungary. Science & Military/Veda a vojenstvo, 16(1), 32–42. Online: https://doi.org/10.52651/sam.a.2021.1.32-42

Ember István – Petruska Ferenc (2020): A felderítő-tűzszerészek alkalmazásának jogi szempontjai. Műszaki Katonai Közlöny, 30(2), 117–125. Online: https://doi.org/10.32562/mkk.2020.2.9

Horváth Csaba (2016): A tűzszerész szakkiképzés helyzete, fejlesztésének lehetőségei a Magyar Honvédségben. Diplomamunka. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Összhaderőnemi Műveleti Tanszék.

Horváth Tibor – Ember István (2021): Characteristics of Homemade Explosive Materials and the Possibilities of Their Identification. Revista Academiei Forţelor Terestre/Land Forces Academy Review, 26(2), 100–107. Online: https://doi.org/10.2478/raft-2021-0015

Jancsek Tibor (1996): Néhány gondolat a NATO I. Anyagmozgatási Konferenciájáról és a cserefelépítményes mozgatási rendszerről. Katonai Logisztika, 4(4), 234–246. Online: http://epa.oszk.hu/02700/02735/00017/pdf/EPA02735_katonai_logisztika_1996_4_234-246.pdf

Jasztrab Péter János – Istók Róbert (2019): A világítás katonai vonatkozásai 1. rész: Navigálás a látási és láthatósági követelmények, világítási előírások katonai aspektusai között. Hadmérnök, 14(4), 5–34. Online: https://doi.org/10.32567/hm.2019.4.1

Kovács József (2001): A NATO szabványosítási rendszere és a STANAG-szabványok. Repüléstudományi Közlemények, 13(1), 25–37. Online: http://epa.uz.ua/02600/02694/00029/pdf/EPA02694_rtk_2001_01_025-037.pdf

Kovács Zoltán (2012): Az improvizált robbanóeszközök főbb típusai. Műszaki Katonai Közlöny, 22(2) 37–52. Online: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/2804/2063

Padányi József (2006): A NATO-tagság hatása a Magyar Honvédség szárazföldi csapatai műszaki támogatásának elméletére és gyakorlatára. DSc-disszertáció. MTA. Online: https://www.academia.edu/44704691/A_NATO_tagság_hatása_a_Magyar_Honvédség_szárazföldi_csapatai_műszaki_támogatásának_elméletére_és_gyakorlatára

Padányi József – Földi László (2018): Modernisation Within the Hungarian Defence Forces. Sodobni vojaški izzivi/Contemporary Military Challenges, 20(3), 49–62. Online: https://doi.org/10.33179/BSV.99.SVI.11.CMC.20.3.3