A magyar tűzszerészet digitális technológiai fejlesztésének lehetősége

doi: 10.32562/mkk.2023.2.3

Absztrakt

A 21. század számtalan új kihívást tartogat, amelyek hatással vannak a világ összes hadseregére. A kihívásokra való reagálás magába foglalja a folyamatos fejlődésre, fejlesztésre való törekvéseket, amelyek természetesen a tűzszerészet tekintetében sem maradhatnak el. Elkerülhetetlenné válik, hogy időnként felülvizsgáljuk a tűzszerészet helyzetét Magyarországon, és ha szükséges, akkor meghozzuk azokat a döntéseket, amelyek szavatolják azt, hogy a magyar tűzszerészek mindig, mindenhol, minden körülmények között eredményesen végezzék munkájukat.

Kulcsszavak:

tűzszerészet kihívások fejlesztés digitalizáció

Hivatkozások

Daruka Norbert (2013): A bűnös célú/terror jellegű robbantások és az ellenük való védekezés lehetőségei, különös tekintettel a tűzszerész feladatok ellátására. PhD-disszertáció. Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

Daruka Norbert (2014): Robbanótestek I. – Amit a bombákról tudni érdemes. Műszaki Katonai Közlöny, 24(4), 68–82. Online: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/2298/1565

Daruka Norbert (2016): Robbanóanyag-ipari alapanyagok és termékek osztályozásának lehetőségei. Műszaki Katonai Közlöny, 26(1), 26–43. Online: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/2187/1456

Ember István (2020a): A lőszermentesítés szerepe az építőiparban. Építőanyag, 72(2), 59–63. Online: https://doi.org/10.14382/epitoanyag-jsbcm.2020.9

Ember István (2020b): A robbanótestek, mint a talajban fekvő potenciális veszélyforrások. In Varga Gabriella et al. (szerk.): Geotechnika 2020. Budapest: Konferencia Iroda Bt., 25–32.

Ember István (2020c): Lehetőségek a tűzszerész-szakkiképzés fejlesztésére. Műszaki Katonai Közlöny, 30(1), 99–110. Online: https://doi.org/10.32562/mkk.2020.1.7

Ember István (2020d): A tűzszerész-szakkiképzés rendszerének fejlesztése felderítőtűzszerész-felkészítés kialakításával. Honvédségi Szemle, 148(1), 66–77. Online: https://doi.org/10.35926/HSZ.2020.1.5

Ember István (2021): The Role and the Risks of Explosive Ordnance Decontamination in Hungary. Science & Military (Veda a vojenstvo), 16(1), 32–42. Online: https://doi.org/10.52651/sam.a.2021.1.32-42

Hernád Mária (2009): CBRN fenyegetettség tűzszerész feladatok végrehajtásakor. Műszaki Katonai Közlöny, 19(1–4), 171–

Online: https://mkk.uni-nke.hu/document/mkk-uni-nke-hu/2009_10%20CBRN%20fenyegetettsg%20tuzszersz%20fea.pdf

Horváth Csaba (2016): A tűzszerész szakkiképzés helyzete, fejlesztésének lehetőségei a Magyar Honvédségben. Diplomamunka. Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

Horváth Tibor – Ember István (2021): Characteristics of Homemade Explosive Materials and the Possibilities of Their Identification. Revista Academiei Forţelor Terestre/Land Forces Academy Review, 26(2), 100–107. Online: https://doi.org/10.2478/raft-2021-0015

Kovács Zoltán (2009): Terrorista robbantások: a kezdetek. Műszaki Katonai Közlöny, 19(1–4), 91–103. Online: https://mkk.uni-nke.hu/document/mkk-uni-nke-hu/2009_05%20Kov%C3%A1cs%20Z%20terrorizmus.pdf

Kovács Zoltán (2012): Az improvizált robbanóeszközök főbb típusai. Műszaki Katonai Közlöny, 22(2), 37–52. Online: https://mkk.uni nke.hu/document/mkk-uni-nke-hu/2012_2_03%20IED-k%20f%C5%91bb%20t%C3%ADpusai%20-%20Kov%C3%A1cs%20Z.pdf

Lukács László – Balogh Zsuzsanna (2019): A kritikus infrastruktúra létesítményeinek robbantásos cselekmények elleni védelméről. Honvédségi Szemle, 147(3), 85–102. Online: https://honvedelem.hu/images/media/5f58be8bdc3ca187821604.pdf

Padányi József – Földi László (2018): Modernisation Within the Hungarian Defence Forces. Sodobni vojaški izzivi/Contemporary Military Challenges, 20(3), 49–62. Online: https://doi.org/10.33179/BSV.99.SVI.11.CMC.20.3.3

Papp Gyula (2008): A Magyar Honvédség békefenntartó műveletekre kijelölt alegységeinek felkészítése. PhD-disszertáció. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem.