Evolution of the Regulation of the Transport of Dangerous Goods by Road Part 1

doi: 10.32562/mkk.2023.2.9

Absztrakt

The transport of various hazardous materials called “dangerous goods” in carriage is subject to strict international rules. The transport of dangerous goods by road has been governed by an international agreement since 1968, but its origins go back much further. Regulations of the transport of dangerous goods by road has paramount importance for several reasons. A road accident could result in a large contaminated area, and a serious economic damage is created by the loss of the goods. In this publication, the author examines the main stages in the history of the ADR Agreement, the process of the second amendment of the Agreement and reviews the experience gained since then.

Kulcsszavak:

ADR Agreement history protocol amendment European

Hivatkozások

Aszódi Tükör (2007): Egy mentőápoló emlékei az 1976 szeptemberi aszódi tragédiáról. Aszódi Tükör, 19(9), 13. Online: https://aszod.hu/wp-site/wp-content/uploads/2017/01/aszodi-tuekoer-2007-09.pdf

Cimer, Zsolt – Vass, Gyula – Zsitnyányi, Attila – Kátai-Urbán, Lajos (2021): Application of Chemical Monitoring and Public Alarm Systems to Reduce Public Vulnerability to Major Accidents Involving Dangerous Substances. Symmetry, 13(8). Online: https://doi.org/10.3390/sym13081528

Conger, George (2019): Over a Hundred Dead in Tanker Truck Fires in Uganda and Tanzania. Anglican, 21 August 2019. Online: https://anglican.ink/2019/08/21/over-a-hundred-dead-in-tanker-truckfires-in-uganda-and-tanzania/

Eurostat (2022): Chemicals Production and Consumption Statistics. Online: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Chemicals_production_and_consumption_statistics#Total_production_of_chemicals

Horváth, Hermina – Kátai-Urbán, Lajos (2018): A veszélyesáru-szállítás jogi szabályozásának fejlődése és általános előírásai. In Horváth, Hermina – Kátai-Urbán, Lajos – Kozma, Sándor – Sárosi, György – Vass, Gyula (2018): Iparbiztonságtan II. Kézikönyv a veszélyesáru szállítmányokkal kapcsolatos feladatok ellátásához. Budapest: Dialóg Campus. Online: https://tudasportal.uni-nke.hu/xmlui/handle/20.500.12944/18851

Horváth, Hermina – Kátai-Urbán, Lajos – Vass, Gyula (2021): Transportation of Flammable Dangerous Goods in Hungary. Védelem Tudomány, (6)4, 110–125. Online: https://www.vedelemtudomany.hu/articles/VI/4/06-horvath-kataiurban-vass.pdf

Höhle, Stefan (2012): Als 35.000 Liter Benzin Herborn in Flammen setzten. Welt, 07 July 2012. Online: https://www.welt.de/vermischtes/weltgeschehen/article108087075/Als-35-000-Liter-Benzin-Herbornin-Flammen-setzten.html

Johnson, Paul (2016): Az amerikai nép története. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Kátai-Urbán, Maxim (2020): Managing the Environmental Risks of Dangerous Goods Warehouses. Hadmérnök, 15(4), 89–96. Online: https://doi.org/10.32567/hm.2020.4.6

Martonyi, János (2018): Nemzetközi gazdasági kapcsolatok. In Martonyi, János (ed.): Diplomáciai lexikon. A nemzetközi kapcsolatok kézikönyve. Budapest: Éghajlat Könyvkiadó.

Nagy Mézes, Rita ed. (2007): Világtörténelmi Enciklopédia. Budapest: Kossuth Kiadó.

Nagy, Rudolf (2022): A kémiai biztonság és az iparbiztonság kapcsolatrendszere. In Bodnár, László – Heizler, György (eds.): Konferenciakiadvány, Nemzetközi Tudományos Konferencia a Katasztrófák Csökkentésének Világnapja alkalmából. Budapest: Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület. 300–307. Online: https://www.vedelem.hu/letoltes/document/544-isbn-978-61

-01-6985-9-konferenciakotet.pdf#page=300

United Nations (2022): Main Bodies. Online: https://www.un.org/en/about-us/main-bodies

UNECE (2022a): About the ADR. Online: https://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_e.html

UNECE (2022b): About the GHS. Online: https://unece.org/about-ghs

UNECE (2022c): About the Recommendations. Online: https://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev13/13nature_e.html

UNECE (2022d): ECOSOC Bodies Dealing with Chemicals’ Safety. Online: https://unece.org/transport/dangerous-goods/ecosoc-bodies-dealing-chemicals-safety#accordion_1

UNECE (2022e): UNECE Bodies Dealing with Transport of Dangerous Goods. Online: https://unece.org/transport/dangerous-goods/unece-bodies-dealing-transport-dangerous-goods

UNECE (2022f): History. Online: https://unece.org/history-1

UNECE ITC WP TDG (2010): General Information about “BLEVE”. Transmitted by the Government of Spain. Online: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2010/wp15/WP15-89-INF6e.pdf

UN Treaty Collection (2022): Chapter XI Transport and Communications B. Road Traffic. Online: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-14&chapter=11&clang=_en

U.S. DOT (2022): Regulatory Responsibilities and Contacts. Online: https://www.transportation.gov/regulations/regulatory-responsibilities-contacts

U.S. DOT PHMSA (2022a): ADR and RID. Online: https://www.phmsa.dot.gov/international-program/adrand-rid

U.S. DOT PHMSA (2022b): Emergency Response Guidebook (ERG). Online: https://www.phmsa.dot.gov/training/hazmat/erg/emergency-response-guidebook-erg

Legal References

Directive 2008/68/EC of the European Parliament and of the Council of 24 September 2008 on the inland transport of dangerous goods

European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)