Műszaki kiválóságok: Schindler Szilárd vezérezredes

doi: 10.32562/mkk.2023.2.4

Absztrakt

Schindler Szilárd vezérezredes (1887–1943) a 20. század mindkét nagy háborújában részt vett. Műszaki tisztként harcolt az olasz hadszíntéren, majd különböző vezérkari és katonadiplomáciai beosztásokban szolgált. Harctéren szerzett elméleti és gyakorlati tapasztalatait a Ludovika Akadémia II. főcsoport, valamint a Bolyai János Honvéd Műszaki Akadémia parancsnokaként is hasznosította, tisztek százainak oktatását és nevelését irányította, akik közül sokan életüket adták a hazáért.

Kulcsszavak:

hadmérnök igazgató Ludovika Akadémia

Hivatkozások

A kormányzó jelenlétében avatták fel a honvéd műszaki akadémia zászlaját. Új Magyarság, 1940. május 7.

Az első jelentés Justice for Hungary lezuhanásáról. Magyarság, 1932. május 22.

Az olasz kormány hozzájárult, hogy katonai attasét küldjünk Rómába. Schindler Szilárd alezredes lett Magyarország kvirináli katonai attaséja. Új Nemzedék, 1927. november 1.

Hadtörténelmi Levéltár Budapest, Tiszti anyakönyvi lapok 1890/2107.

Hadtörténelmi Levéltár Budapest, Honvédelmi Minisztérium 4. osztály 1944. 8412. doboz.

Iskolai értesítők, Körmöcbánya-Állami Főreáltanoda 1897–1900.

Jacobi Ágost szerk. (1938): Magyar műszaki parancsnokságok, csapatok és alakulatok a világháborúban. Budapest: Közlekedési Nyomda Kft. Képes Pesti Hírlap, 1939. június 20.

Loncarevic-Syposs Nándor (1931): A régi hadsereg legrégibb katonaiskolája. Magyar Katonai Szemle, 3. Magyarság képes melléklete. 1931. június 21. 2.

Ludovika Akadémia I. – Ludovika Akadémia II. Érdekes adatok a magyar tisztképző főiskola százharminc-esztendős történetéből. Pesti Napló, 1938. december 22.

Ludovikás Levente. Online: https://tinyurl.hu/0oId

Meghalt Schindler Szilárd ny. vezérezredes. Függetlenség, 1943. november 28.

Szakály Sándor (2001): A magyar katonai felső vezetés 1938–1945. Lexikon és Adattár. Budapest: Ister.

Szakály Sándor (2015): A 2. vkf. osztály. Tanulmányok a magyar katonai hírszerzés és kémelhárítás történetéből 1918–1945. Budapest: Magyar Napló – VERITAS Történetkutató Intézet.

Zuber Ferenc szerk. (1937): Magyar sport almanach 1936. Budapest.

https://generals.dk/general/Schindler/Szil%C3%A1rd/Hungary.html

https://keptar.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=39877