Mesterséges intelligencia a tűzszerészfeladatokban

– a Tűzszerész Támogató Információs Rendszer működése és fejlesztési lehetőségei IV. rész

doi: 10.32562/mkk.2024.1.3

Absztrakt

A Mesterséges intelligencia a tűzszerészfeladatokban című négyrészes cikksorozat fő célja a Mesterséges Intelligencia Alapú Tűzszerész Támogató Információs Rendszer bemutatása. A cikksorozat záró, IV. részében bemutatom a rendszer képi adatbázisának felépítését az egyes kategóriák, csoportok és alcsoportok ismertetésével. Szó esik az adatbázis tanulóhalmazát alkotó képek elkészítési technikájáról és az elkészült neurális hálók felismerési pontosságáról, annak fejlesztési lehetőségeiről. Továbbá a Mesterséges Intelligencia Alapú Tűzszerész Támogató Információs Rendszer rövid, közép- és hosszú távú fejlesztési céljairól.

Kulcsszavak:

tűzszerész mesterséges intelligencia robbanótestek felismerő rendszer aknagránát

Hivatkozások

Deep Learning for Computer Vision [é. n.]. Online: https://www.mathworks.com/solutions/deep-learning/deep-learning-computer-vision.html

EMBER István (2020a): A lőszermentesítés szerepe az építőiparban. Építőanyag, 72(2), 59–63. Online: https://doi.org/10.14382/epitoanyag-jsbcm.2020.9

EMBER István (2020b): The role and the risks of explosive ordnance decontamination in Hungary. Science & Military (Veda A Vojenstvo), 16(1), 32–42. Online: https://doi.org/10.52651/sam.a.2021.1.32-42

EMBER István – KOVÁCS Zoltán (2020): Drones Above EOD Operators During Their Public Duty. In BEŇOVSKÝ, Marián (szerk.): Zborník Prednášo Trhacia Technika 2020. Banská Bystrica: Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce, 90–97. Online: http://download.sstvp.sk/Zbornik2020.pdf

FÖLDI László – PADÁNYI József (2015): Tasks and Experiences of the Hungarian Defence Forces in Crisis Management. Bilten Slovenske Vojske, 17(1), 29–46. Online: https://tudasportal.uni-nke.hu/xmlui/static/pdfjs/web/viewer.html?file=https://tudasportal.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/20.500.12944/10134/tasks.pdf?sequence=2&isAllowed=y

KOVÁCS Zoltán (2012): Az improvizált robbanóeszközök főbb típusai. Műszaki Katonai Közlöny, 22(2), 37–52. Online: https://mkk.uni-nke.hu/document/mkk-uni-nke-hu/2012_2_03%20IED-k%20f%C5%91bb%20t%C3%ADpusai%20-%20Kov%C3%A1cs%20Z.pdf

KOVÁCS Zoltán – EMBER István (2021): Aknafelderítés légi eszközökkel. Műszaki Katonai Közlöny, 31(4), 5–20. Online: https://doi.org/10.32562/mkk.2021.4.1

KOVÁCS Zoltán – EMBER István (2022a): Landmine detection with drones. Revista Academiei Forţelor Terestre / Land Forces Academy Review, 27(1), 84–92. Online: https://doi.org/10.2478/raft-2022-0012

KOVÁCS Zoltán – EMBER István (2022b): Mini drónok lehetséges alkalmazása tűzszerész műveletekben. Haditechnika, 56(2), 18–23. Online: https://doi.org/10.23713/HT.56.2.04

LŐDI Antal (2010): Katonai robbanótestek alapismerete, szerkezete. Jegyzet.

NÉMETH András – VIRÁGH Krisztián (2023): Mesterséges intelligencia és haderő – Katonai alkalmazási lehetőségek VII. rész. Haditechnika, 57(1), 2–6. Online: https://doi.org/10.23713/HT.57.1.01

TOMOLYA János – PADÁNYI József (2012): A terrorizmus jelentette kihívások. Hadtudomány, 22(3–4), 34–67. Online: https://www.mhtt.eu/hadtudomany/2012/3_4/HT_2012_3-4_Tomolya_Padanyi.pdf