Mesterséges intelligencia a tűzszerészfeladatokban

Tűzszerész Támogató Információs Rendszer szoftveres alapjai, 3. rész

doi: 10.32562/mkk.2023.4.4

Absztrakt

A „Mesterséges intelligencia a tűzszerészfeladatokban” című négyrészes cikksorozat fő célja a Mesterséges Intelligencia Alapú Tűzszerész Támogató Információs Rendszer bemutatása. A cikksorozat 3. részében szó esik a képelemzés szoftveres és matematikai hátterének lényegéről, ami alapján a mesterséges intelligencia egy adott képet az előre meghatározott csoportok valamelyikébe sorol. A képelemző szoftver működése jelenti a tűzszerészek támogatását végző program legfontosabb elemét.

Kulcsszavak:

tűzszerész mesterséges intelligencia robbanótestek felismerő rendszer aknagránát

Hivatkozások

Analog Image Processing vs. Digital Image Processing [é. n.]. Online: https://www.javatpoint.com/analog-image-processing-vs-digital-image-processing

Brownlee, Jason (2020): How Do Convolutional Layers Work in Deep Learning Neural Networks? Online: https://machinelearningmastery.com/convolutional-layers-for-deep-learning-neural-networks/

Dertat, Arden (2017): Applied Deep Learning–Part 4: Convolutional Neural Networks. Online: https://towardsdatascience.com/applied-deep-learning-part-4-convolutional-neural-networks-584bc134c1e2

Ember István (2020a): A lőszermentesítés szerepe az építőiparban. Építőanyag, 72(2), 59–63. Online: https://doi.org/10.14382/epitoanyag-jsbcm.2020.9

Ember István (2020b): The Role and the Risks of Explosive Ordnance Decontamination in Hungary. Science & Military (Veda a Vojenstvo), 16(1), 32–42. Online: https://doi.org/10.52651/sam.a.2021.1.32-42

Image Processing Definition, Examples and Application [é. n.]. Online: https://www.zr-tech.co.uk/Image-Processing-/

Korstanje, Joos (2020): What is the Difference Between Object Detection and Image Segmentation? Online: https://towardsdatascience.com/what-is-the-difference-between-object-detection-and-image-segmentation-ee746a935cc1

Kovács Zoltán (2012): Az improvizált robbanóeszközök főbb típusai. Műszaki Katonai Közlöny, 22(2), 37–52. Online: https://mkk.uni-nke.hu/document/mkk-uni-nke-hu/2012_2_03%20IED-k%20f%C5%91bb%20t%C3%ADpusai%20-%20Kov%C3%A1cs%20Z.pdf

Max Pooling [é. n.]. Online: https://paperswithcode.com/method/max-pooling

Németh András – Virágh Krisztián (2022): Mesterséges intelligencia és haderő – Polgári alkalmazási lehetőségek V. rész. Haditechnika, 56(5), 2–7. Online: https://doi.org/10.23713/HT.56.5.01

Németh András – Virágh Krisztián (2023): Mesterséges intelligencia és haderő – Katonai alkalmazási lehetőségek VII. rész. Haditechnika, 57(1), 2–6. Online: https://doi.org/10.23713/HT.57.1.01

Objektum felismerő (képfelismerő) AI megoldásunk (2019). Online: https://www.regens.com/hu/-/objektum-felismeres-kepfelismeres-mesterseges-intelligenciaval-bemutato-video

Sharma, Pulkit (2019): Image Classification vs. Object Detection vs. Image Segmentation. Online: https://medium.com/analytics-vidhya/image-classification-vs-object-detection-vs-image-segmentation-f36db85fe81

Teachable Machine [é. n.]. Online: https://teachablemachine.withgoogle.com/

Tomolya János – Padányi József (2012): A terrorizmus jelentette kihívások. Hadtudomány, 22(3–4), 34–67. Online: https://www.mhtt.eu/hadtudomany/2012/3_4/HT_2012_3-4_Tomolya_Padanyi.pdf

Tóth László (2019): Mesterséges neuronhálók és alkalmazásaik. Online: https://www.inf.u-szeged.hu/~tothl/ann/Neuronhalok-egyben.pdf

What Is Deep Learning? 3 Things You Need to Know [é. n.]. Online: https://www.mathworks.com/discovery/deep-learning.html