Érzéketlen robbanóanyagok I.

– Célkeresztben a TNT és a Composit B kiváltása

doi: 10.32562/mkk.2023.2.1

Absztrakt

A technológia fejlődésével az iparban és a hadi alkalmazásokban is megjelentek az új anyagok, új eszközök. Ezeket az új termékeket többnyire a költséghatékonyság, a biztonságos kezelhetőség, illetve a környezet terhelésének csökkentése jegyében fejlesztették ki. A robbanóanyag-gyártás is nagy változásokon ment keresztül, ami abban is megmutatkozott, hogy a 19. század végétől gyűjtött tapasztalatokat felhasználva alkottak új robbanóanyagokat. Az új, érzéketlen robbanóanyagok alkalmasak arra, hogy olyan robbanótestekben váltsák ki a fő tölteteket, amelyek a hadi alkalmazások esetében egy időben, kis területen, de nagy mennyiségben vannak jelen. Az érzéketlen robbanóanyagok, robbanótestek lehetőséget biztosítanak a minél gazdaságosabb és hatékonyabb robbanóanyag-felhasználás elérésére, természetesen úgy, hogy közben a lehető legnagyobb biztonságot garantálják, függetlenül azok alkalmazási körülményeitől. Célom, hogy bemutassak néhány olyan érzéketlen robbanóanyagot, amelyek kevésbé ismertek, ismertessem az ezekkel történt hivatalos vizsgálatokat, illetve néhány példán keresztül mutassam be azokat az eszközöket, ahol az alkalmazás már megtörtént, vagy folyamatban van.

Kulcsszavak:

érzéketlen robbanóanyag érzéketlen lőszerek robbantástechnikai innováció

Hivatkozások

Texas City Disaster – First Explosion. Moore Memorial Public Library. Online: https://www.texascitytx.gov/464/First-Explosion

ADR International Recruiting Agency (2021): Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road. Volume I. Online: https://unece.org/adr-2021-files

Bement, L. J. (1970): Application of Temperature Resistant Explosives to NASA Missions, Proc. Symp. on Thermally Stable Explosives. White Oak: Naval Ordnance Laboratory.

Bergman, H. et al. (1999): Some Initial Properties and Thermal Stability of FOX-7. Insensitive Munitions and Energetic Materials Symposium (NDIA), Tampa, Florida, USA.

Boileau, Jacques et al. (2009): Explosives – Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry. Online: https://doi.org/10.1002/14356007.a10_143.pub2

Dahlberg, Johan (2020): New Low-Sensitivity Modular Charge Propellant Based on GUDN. Online: https://imemg.org/wp-content/uploads/IMEMTS%202006_Dahlberg%20_paper_post.pdf

Daruka Norbert (2016): Robbanóanyag-ipari alapanyagok és termékek osztályozásának lehetőségei. Műszaki Katonai Közlöny, 26(1), 26–43. Online: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/2187/1456

Davies, Phil J. – Provatas, Arthur (2006): Characterisation of 2,4-Dinitroanisole: An Ingredient for Use in Low Sensitivity Melt Cast Formulations. Online: https://web.archive.org/web/20160304041436/www.ntis.gov/assets/pdf/st-on-cd/ADA458880.pdf

Ember István (2022): Hatásvizsgálati robbantás kumulatív töltetekkel. Műszaki Katonai Közlöny, 32(3), 13–23. Online: https://doi.org/10.32562/mkk.2022.3.2

Kovács Zoltán (2022a): Aknatelepítés: Keleten a helyzet jelentősen megváltozott 1. rész. Haditechnika, 56(3), 31–38. Online: https://doi.org/10.23713/HT.56.3.06

Kovács Zoltán (2022b): Aknatelepítés: Keleten a helyzet jelentősen megváltozott 2. rész. Haditechnika, 56(4), 31–37.

Kugyela Lóránd (2019): Experiments with Small Size Shaped Charges. Hadmérnök, 14(2), 99–110. Online: https://doi.org/10.32567/hm.2019.2.8

Lochert, Ian J. (2001): FOX-7 – A New Insensitive Explosive. Fisherman’s Bend, Victoria, Australia: Defence Science & Technology Organisation, DSTO-TR-1238 (36). Online: https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a399359.pdf

Lukács László (2008): A robbanóanyagok kialakulásának rövid története. Műszaki Katonai Közlöny, 28(1–4), 17–26. Online: https://tinyurl.hu/u4ue

Nitrate Ship Blast at Brest Kills 8, Injures Hundreds. The New York Times, 1947. július 29. Online: https://www.nytimes.com/1947/07/29/archives/nitrate-ship-blast-at-brest-kills-8-injures-hundredsport-and.html

Ostmark, H. et al. (1998): FOX-7 – A New Explosive with Low Sensitivity and High Performance. The 11th International Detonation Symposium, Colorado, USA.

Patel, Charlie (2011): Common Low-cost IM Explosive Program. Defense Technical Information Center. Online: https://apps.dtic.mil/sti/citations/ADA554406

Provatas, Arthur – Wall, Craig (2014): Ageing of DNAN Based Melt-Cast Explosives. Weapons and Combat Systems Division, Defence Science and Technology Organisation, DSTO-TN-1332 (36). Online: https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA614943.pdf

Schwarz, Alfred C. (1972): Application of Hexanitrostilbene (HNS) in Explosive Components. Explosive Components Division, Sandia Laboratories, Albuquerque, SC-RR-710673. Online: https://doi.org/10.2172/4666790

Sjöberg, Per – Östmark, Henric – Amnéus, Anna-Maria (2010): GUNTONAL – An Insensitive Melt Cast for Underwater Warheads. Insensitive Munitions & Energetic Materials Technology symposium, Munich, 2010. október 11–14. Online: https://tinyurl.hu/XvFd