Mesterséges intelligencia a tűzszerészfeladatokban

– A tűzszerészfeladatok keretei hazánkban I. rész

doi: 10.32562/mkk.2023.2.2

Absztrakt

A Mesterséges intelligencia a tűzszerészfeladatokban című négyrészes cikksorozat fő célja a mesterségesintelligencia-alapú tűzszerész-támogató információs rendszer bemutatása. A cikksorozat I. részében ismertetjük az MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred, valamint elődszervezete közszolgálati feladatait, a mentesítési tevékenység végrehajtási kereteit. Továbbá bemutatjuk azokat az esetszámokat jellemző statisztikai adatokat, amelyek a Magyarországon előtalált robbanótestek mennyiségét mutatják, bizonyítva ezzel a tűzszerész-szakfeladatok és azok támogatásának jövőjét és kiemelt szerepét.

Kulcsszavak:

tűzszerész robbanótestek felismerő rendszer aknagránát mesterséges intelligencia

Hivatkozások

/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet a tűzszerészeti mentesítési feladatok ellátásáról. Online: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900142.kor

Boda József et al. (2016a): A hadtudományi kutatási irányok, prioritások és témakörök. Államtudományi Műhelytanulmányok, 16, 1–23. Online: https://www.med.u-szeged.hu/download.php?docID=90702

Boda József et al. (2016b): Fókusz és együttműködés. A hadtudomány kutatási feladatai. Honvédségi Szemle, 144(3), 3–19. Online: http://real.mtak.hu/124069/1/HSZ_2016_144_3_Boda_Jozsef.pdf

Ember István (2020a): A lőszermentesítés szerepe az építőiparban. Építőanyag, 72(2), 59–63. Online: https://doi.org/10.14382/epitoanyag-jsbcm.2020.9

Ember István (2020b): A robbanótestek, mint a talajban rejlő potenciális veszélyforrások. In Varga Gabriella et al. (szerk.): Geotechnika 2020. Budapest: Konferencia Iroda Bt., 25–32.

Ember István – Kovács Zoltán (2020): Drones Above EOD Operators During Their Public Duty. In Beňovský, Marián (szerk.): Zborník prednášok trhacia technika 2020. Banská Bystrica: Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce, 90–97. Online: http://download.sstvp.sk/Zbornik2020.pdf

Hirtenberger Defence Systems (2017): 120 MM System. Online: https://hds.hirtenberger.com/wp-content/uploads/2018/02/HDS_120mm_System.pdf

Hollenzer Tibor karpaszományos szakaszvezető (1. haditudósító század) 1942. szeptember HM HIM Fotóarchívum gyűjteményéből.

Kovács Zoltán – Ember István (2021): Aknafelderítés légi eszközökkel. Műszaki Katonai Közlöny, 31(4), 5–20. Online: https://doi.org/10.32562/mkk.2021.4.1

Kovács Zoltán – Ember István (2022a): Landmine Detection with Drones. Revista Academiei Forţelor Terestre/Land Forces Academy Review, 27(1), 84–92. Online: https://doi.org/10.2478/raft-2022-0012

Kovács Zoltán – Ember István (2022b): Mini drónok lehetséges alkalmazása tűzszerész műveletekben. Haditechnika, 56(2), 18–23.

Laurenceau, Marc [é. n.]: 8 cm Granatwerfer 34. Online: https://www.dday-overlord.com/en/material/artillery/8-cm-granatwerfer-34

Lődi Antal (2010): Katonai robbanótestek alapismerete, szerkezete. Jegyzet.

Magyar Honvédség 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred (2022). Online: https://honvedelem.hu/alakulat/magyar-honvedseg-1-tuzszeresz-es-folyamor-ezred.html

Németh András – Virágh Krisztián (2022): Mesterséges intelligencia és haderő – Polgári alkalmazási lehetőségek V. rész. Haditechnika, 56(5), 2–7. Online: https://doi.org/10.23713/HT.55.5.01

Németh András – Virágh Krisztián (2023): Mesterséges intelligencia és haderő – Katonai alkalmazási lehetőségek VII. rész. Haditechnika, 57(1), 2–6. Online: https://doi.org/10.23713/HT.55.6.01

Sipos Péter – Ravasz István szerk. (1997): Magyarország a második világháborúban. Lexikon A–Zs. Budapest: Petit Real.

WWII Mortars of USSR [é. n.]. Online: http://wio.ru/galgrnd/mortar.htm