A közúti balesetek felszámolásának logisztikai problémái

doi: 10.32562/mkk.2023.2.7

Absztrakt

A közúti balesetek felszámolása során, főleg az elhúzódó kárfelszámolásoknál, összetett logisztikai feladatokat kell végrehajtani, amelyeknek a sikeres kárelhárításban kiemelkedő jelentőségük van. A baleset-elhárítás után a tényleges beavatkozói tevékenység és annak logisztikája befejeződik, viszont kiegészítő logisztikai feladatok továbbra is vannak, ugyanis a tűzoltóegységek által felhasznált üzem- és segédanyagok pótlásában/feltöltésében, valamint a helyszín helyreállításában is kiemelt helyen áll ez a tevékenység. Ezekkel a direkt és utólogisztikai folyamatokkal a jelenleg elérhető szakirodalom keveset foglalkozik. Írásunkban áttekintjük a közúti balesetek felszámolásával kapcsolatos logisztikai folyamatokat. Célkitűzésünk rámutatni a szervezett logisztikai folyamatok fejlesztési lehetőségeire.

Kulcsszavak:

közúti baleset kárfelszámolás logisztikai folyamatok direkt logisztika utólogisztika

Hivatkozások

Görbe Polina (2019): Árvízi védekezést lezáró logisztikai műveletek elemzése. Műszaki Katonai Közlöny, 29(2), 83–94. Online: https://doi.org/10.32562/mkk.2019.2.7

Hajdu, Csaba – Kuti, Rajmund (2018): Designing Complex Technical Rescues with a Proprietary Application (Computer Program). Academic and Applied Research in Military and Public Management Science, 17(1), 45–52. Online: https://doi.org/10.32565/aarms.2018.1.5

Horváth Attila et al. szerk. (2013): Fejezetek a kritikus infrastruktúra védelemből: Kiemelten a közlekedési alrendszer. Budapest: Magyar Hadtudományi Társaság.

Horváth, Galina – Kuti, Rajmund (2017): Задачи руководителя аварийно-спасательных работ по ликвидации аварий при перевозке опасных веществ автотранспортом. Pozhary I Chrezvychajnye Situacii, Predotvrashenie Likvidacia, (1), 30–35. Online: https://doi.org/10.25257/FE.2017.1.30-34

Kuti Rajmund (2019): Alkalmazott műszaki mentések és technikák. Győr: Palatia.

Laczik Balázs (2014): A speciális műszaki technikai eszközök fogalma, lehetséges csoportosítása, a katasztrófák elleni védekezés szempontjából III. Műszaki Katonai Közlöny, 24(4), 43–50.

Papp Bendegúz (2017): Az állami szintű katasztrófavédelem elemzési szempontjai nemzetközi környezetben. Védelem Tudomány, 2(1), 263–284.

Restás Ágoston (2003): A tűzoltóság tevékenységének logisztikai alapjai. Katonai Logisztika, 11(4), 147–158.

Szabó Sándor – Tóth Rudolf (2010): A 2010. tavaszi borsod megyei árvízi védekezés logisztikai támogatásának hiányosságai, okai, javaslatok azok jövőbeni kiküszöbölésére. Műszaki Katonai Közlöny, 20(1–4). 21–37. Online: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/2847/2104

Szalánczi-Orbán Virág (2019): Magyarország és az Európai Unió közlekedési hálózatának fejlesztése és annak logisztikai hatása. Külügyi Műhely, (1), 7–19. Online: https://doi.org/10.36817/KM.2019.1.1

Török Bálint Zoltán (2009): Veszélyes anyagok közúti szállítási balesetei során a tűzoltóság beavatkozásának taktikai és technikai fejlesztési lehetőségei. PhD-disszertáció. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Online: http://hdl.handle.net/20.500.12944/12148

Veres Lajos (2001): Közlekedésföldrajzi sajátosságok a magyar régiókban. In Rakonczai János (szerk.): Földrajzi kutatások 2001. A Magyar Földrajzi Konferencia Abstract kötete.Szeged: Szegedi Tudományegyetem TTK,21–27.

Jogi forrás

évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról