A fővonali vasúti Tisza-hidak helyettesíthetőségének kérdései

doi: 10.32562/mkk.2023.2.5

Absztrakt

Magyarország nemzeti ellenálló képességének kialakításába a vonatkozó jogszabályok szerint a védelmi célú felkészítés feladatai is beletartoznak. A védelmi célú felkészítés megteremti a lehetőséget, hogy a felkészítésbe bevont rendszerek a jelentkező zavarokra megfelelően tudjanak reagálni. E reagálóképesség elsősorban a működőképesség megtartására irányul, ami a közlekedési rendszereknél kiemelt fontosságú, azok nemzetgazdaságra gyakorolt hatásai miatt. A közlekedési rendszerek, így a vasúti közlekedési alágazat, védelmi célú felkészítésének egyik feladata a kritikusinfrastruktúra-elemek meghatározása és helyettesíthetőségük megoldása. A cikk a vasúti árufuvarozás és ezáltal a katonai szállítási feladatok lebonyolításában jelentős szerepet játszó kelet–nyugati útvonalak tiszai átkelőinek vonali helyettesítési kérdéseit vizsgálja.

Kulcsszavak:

vasúti közlekedés katonai logisztika védelmi célú felkészítés helyettesítés nagyfolyami vasúti hidak V0 vasútvonal

Hivatkozások

AJP-4.4 (2013): Allied Joint Movement and Transportation Doctrine (Edition B Version 1). NATO Standardization Agency.

Európai Bizottság (2005): Zöld Könyv a létfontosságú infrastruktúrák védelmére vonatkozó európai programról COM (2005) 576 végleges. Brüsszel. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0576

Feller Tibor – Hídvégi Gábor – Köller László (2010): A nemzetgazdaság és a nemzetbiztonság által igényelt „kritikus infrastruktúra” hálózatok komplex szemléletű vizsgálata. Budapest: Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozat.

Horváth Attila (2022): A közlekedési és logisztikai rendszer védelmi felkészítésének szabályozási és szervezeti aspektusai. Védelmi biztonsági Szabályozási és Kormányzástani Műhelytanulmányok, 35. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Védelmi-biztonsági Szabályozási és Kormányzástani Kutatóműhely.

Horváth Attila – Tóth Bence (2019): A magyarországi vasúthálózat támadásokkal szembeni ellenállósága. Hadtudomány, 29, 93–104. Online: https://doi.org/10.17047/HADTUD.2019.29.E.93

Lévai Zsolt (2022): A Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia által javasolt új budapesti vasúthálózat helyettesíthetőségének vizsgálata. In Horváth Gábor – Horváth Balázs (szerk.): XX. European Transport Congress / XII. International Conference on Transport Sciences, Győr: After pandemic – before autonomous transport. Győr: Közlekedéstudományi Egyesület (KTE), 342–354.

Magyar Honvédség Közlekedési Támogatás Doktrína (2005). Budapest: Magyar Honvédség Közlekedési Főnökség.

MÁV Rt. Műszaki Táblázatok II. (Pályaadat-táblázatok)

Szászi Gábor (2013): A vasút, mint kritikus infrastruktúra. In Horváth Attila – Bányász Péter (szerk.): Fejezetek a kritikus infrastruktúra védelemből – Kiemelten a közlekedési alrendszer. Tanulmánykötet. Budapest: Magyar Hadtudományi Társaság, 167–190.

Tóth Bence (2017): Állomások és állomásközök zavarának gráfelméleti alapú vizsgálata a magyarországi vasúthálózaton. Hadmérnök, 12(4), 52–66. Online: https://www.hadmernok.hu/174_06_toth.pdf

Tóth Bence (2018): Menetidő- és menetvonalhossz növekedés gráfelméleti alapú vizsgálata a magyarországi vasúthálózaton állomások és állomásközök zavara esetén. Hadmérnök, 13(1), 118–132. Online: http://hadmernok.hu/181_09_toth.pdf

Tóth Bence – Lévai Zsolt (2021): Budapest vasúti elkerülhetőségének barnamezős alternatívái. In Földi László (szerk.): Szemelvények a katonai műszaki tudományok eredményeiből I. Budapest: Dialóg Campus, 233–256.

Tóth, Bence – Lévai, Zsolt [Közlésre befogadva]: Quantitive Analysis of the Possible Sites of a New Danube Birdge to Bypass Budapest on Rail – Part 2. Academic and Applied Research in Military and Public Management Science.

Union International des Chemins de fer (2013): Capacity (UIC Code R 406). Paris, France.

Jogi források

- 2021. évi XCIII. törvény a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról

- 2056/2020 (XII. 30.) Korm. határozat a „V0” Budapestet délről elkerülő teherforgalmi vasútvonal előkészítéséről

Internetes források

https://www.fomterv.hu/hu/node/248

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_185174.htm

https://kmdi.uni-nke.hu/hirek/2022/07/07/egy-ujjaepulo-haza-koszonete-a-muszaki-katonaknak