A 3D-nyomtatás biztonságtechnikai és környezetvédelmi aspektusai

doi: 10.32562/mkk.2023.1.10

Absztrakt

A 3D-nyomtatás mint hirtelen fellendült iparág ma már nemcsak vállalatok számára készít termékeket, hanem otthoni felhasználásra is azon személyek számára, akik hobbi szinten érdeklődnek a technológia iránt. Ezért is kiemelten fontos, hogy tisztában legyünk azzal, mire képesek ezek az eszközök. Ismernünk kell az eszközök működési elvét, valamint azt, hogy milyen, esetleg környezetünkre és egészségünkre is káros, anyagokat bocsát ki.

Kulcsszavak:

3D nyomtató 3D nyomtatás környezetvédelem biztonságtechnika

Hivatkozások

All3DP (2019): Resin 3D Printing. The Ultimate Guide. Online: https://all3dp.com/2/stereolithography-3d-printing-simply-explained/

Azimi, Parham et al. (2016): Emissions of Ultrafine Particles and Volatile Organic Compounds from Commercially Available Desktop Three-Dimensional Printers with Multiple Filaments. Enviromental Science & Technology, 50(3), 1260–1268. Online: https://doi.org/10.1021/acs.est.5b04983

Carolo, Lucas (2022): What is FDM 3D Printing? – Simply Explained. 2022. június 8. Online: https://all3dp.com/2/fused-deposition-modeling-fdm-3d-printing-simply-explained/

Dunn, Kevin L. et al. (2018): Characterizing 3D Printing Emissions and Controls in an Office Environment. Centers for Disease Control and Prevention, 2018. augusztus 16. Online: https://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2018/08/16/3d-printing/

Ember István – Ádám Balázs (2022): Kumulatív töltetházak 3D nyomtatása. Hadmérnök, 17(3), 35–44. Online: https://doi.org/10.32567/hm.2022.3.2

European Agency for Safety and Health at Work (2019): 3D Printing and Additive Manufacturing – The Implications for OSH. Online: https://oshwiki.osha.europa.eu/en/themes/3d-printing-and-additive-manufacturing-implications-osh

Gál Bence – Németh András (2019): Additív gyártástechnológiák katonai alkalmazásának vizsgálata, különös tekintettel a katonai elektronika területére. Hadmérnök, 14(1), 231–249. Online: https://doi.org/10.32567/hm.2019.1.19

Gilpin, Lyndsey (2014): The Dark Side of 3D Printing: 10 Things to Watch. TechRepublic, 2014. március 5. Online: https://www.techrepublic.com/article/the-dark-side-of-3d-printing-10-things-to-watch/

Grames, Emmett (2019): SLA vs SLS: The Differences – Simply Explained. All3DP, 2019. május 1. Online: https://all3dp.com/2/sla-vs-sls-3d-printing-technology-shootout/Guide to Rapid Prototyping for Product Development. Online: https://formlabs.com/blog/ultimate-guide-to-rapid-prototyping/

Gyarmati József et al. (2016): Védelmi célú kutatások a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Haditechnikai Tanszékén, együttműködésben a HM Védelemgazdasági Hivatallal. Hadtudomány, 26(3–4), 89–99. Online: https://doi.org/10.17047/HADTUD.2016.26.3-4.89

Gyarmati József et al. (2018): A katonai felsőoktatás részvételének lehetőségei a kutatás-fejlesztési folyamatokban. Műszaki Katonai Közlöny, 28(1), 193–208. Online: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/1755/1061

Gyarmati József – Hegedűs Ernő – Gávay György (2022): Automata sebességváltóban alkalmazott kapcsolt bolygóművek – Wilson váltó: Harckocsi-sebességváltó modell kialakítása 3D nyomtatással oktatási célból. Műszaki Katonai Közlöny, 32(3), 113–126. Online: https://doi.org/10.32562/mkk.2022.3.7

Haines, Justin (2022): History of 3D printing: When was 3D printing invented? 2022. április 29. Online: https://all3dp.com/2/history-of-3d-printing-when-was-3d-printing-invented/

Hopkinson, Neil – Hague, Richard – Dickens, Philip M. (2006): Rapid Manufacturing: An Industrial Revolution for the Digital Age. [H. n.]: John Wiley & Sons. Online: https://doi.org/10.1002/0470033991

Horváth Ádám – Kurucz Attila (2017): A 3D nyomtatás története és jövőbeli kérdései. In Reisinger Adrienn – Kecskés Petra (szerk.): „Ifjúság – jövőképek”: Kautz Gyula Emlékkonferencia 2016. június 15. elektronikus formában megjelenő kötete. Győr: Széchenyi István Egyetem. Online: https://kgk.sze.hu/images/dokumentumok/kautzkiadvany2016/HorvathA_KuruczA.pdf

Krassenstein, Brian: What is 3D Printing & How Do 3D Printers Work? – A Guide. 2015. július 18. Online: https://3dprint.com/82272/what-3d-printing-works/

Leinster, Murray (1945): Things Pass By. [h. n.]: [k. n.]. Online: http://technovelgy.com/ct/content.asp?Bnum=2445

Németh, András – Szabó, András – Balog, Ferenc (2020): 3D Virtualisation and Visualisation Technologies for Archiving the Results. In Hausner, Gábor – Németh, András (szerk.): Zrínyi-Újvár: A Seventeenth-Century Border Defence System on the Edge of the Ottoman Empire. Budapest: Ludovika, 225–268.

Singh, Rajender (2006): Introduction To Basic Manufacturing Processes And Workshop Technology. New Delhi: New Age International. Online: https://blogpuneet.files.wordpress.com/2013/07/introduction-to-basic-manufacturing-processes-and-workshop-technology.pdf

Szabó Gábor (2017): Industry 4.0. Egy forradalom küszöbén. Online: https://pte3d.hu/hirek/index.php?s=2018-01-10-industry-4-0-egy-forradalom-kszbn

Végvári Zsolt – Zentay Péter – Hegedűs Ernő (2022): A 3D nyomtatás és katonai alkalmazásának lehetőségei I. rész. Haditechnika, 6, 56–

When Was 3D Printing Invented? The History of 3D Printing. 2020. május 15. Online: https://www.bcn3d.com/the-history-of-3d-printing-when-was-3d-printing-invented/