A Magyar Honvédség új hídvető képessége – Leopard 2 Leguan

doi: 10.32562/mkk.2023.1.3

Absztrakt

Az elmúlt években állandó sajtótéma a magyar haderő reformja, a Magyar Honvédség technikai fejlesztése. Mindenki, aki követi ezen eseményeket, tudatában van annak, hogy a katonai képesség fejlesztése technikai eszközök modernizációját vagy beszerzését vonja maga után, amely technikai eszközök további kiszolgáló, karbantartó beszerzéseket is igényelnek. Viszont egy adott szakterület képességfejlesztése több más szakterület képességeivel van szoros függésben, melyek rendszerét már csak a katonai pályán szolgáló szakemberek látják át. Ennek a fejlesztési rendszernek egyik ága, az új beszerzésű harckocsik műszaki támogatásához kapcsolódó technikai fejlesztések végrehajtása, ezen belül az új harckocsik mozgástámogatásának eszköze, a Leopard 2 Leguan hídvető harckocsi.

Kulcsszavak:

műszaki támogatás mozgásbiztosítás harckocsi hídvető képesség

Hivatkozások

Honvédelmi Minisztérium (1979): A BLG-60M típusú hídvető harckocsi leírása, kezelési és karbantartási szakutasítása Mű/249. Budapest.

MH Szárazföldi Vezérkar Műszaki Főnökség (2000): Műszaki támogatás: doktrína tervezet. Budapest.

Szabó Sándor (2012): A NATO országok korszerű műszaki technikai eszközei és felszerelései I. Műszaki Katonai Közlöny, 22(1), 18–37.

https://bit.ly/4055Xiu

https://www.harckocsi.com/hu/jarmulista/blg-60-hidveto-harckocsi-hiddal

https://www.joint-forces.com/defence-equipment-news/28089-first-leguan-bridge-layers-for-netherlands

https://www.kmweg.com/systems-products/tracked-vehicles/bridges/leguan/