Halogénezett szénhidrogének toxikus és tűzveszélyei ipari alkalmazás során

doi: 10.32562/mkk.2023.2.6

Absztrakt

A klórozott szénhidrogének megjelenése az élő környezetben – legyen az levegőben vagy vizekben – jelentős figyelmet kapott az elmúlt években. Keletkezésük és a környezetbe való kikerülésük számos tényezőre vezethető vissza. Elsődlegesen mint ipari technológiai anyagok jelennek meg, de az elégetésük következtében is már jelentős környezetkárosító hatásuk van. A cikk célja felhívni a figyelmet a klórozott szénhidrogének veszélyeire és megvizsgálni néhány lehetőséget azok kiváltására. A szerzők vizsgálják továbbá azt, hogy egyes klórmentes segédanyagok használata milyen előnyökkel járna, hasonlóan az elektromos kábelek esetéhez.

Kulcsszavak:

klórozott szénhidrogének pirolízis oxidáció szerves oldószerek

Hivatkozások

Az illegális hulladékégetés humán- és környezet-egészségügyi kockázatai. Online: https://www.antsz.hu/data/cms36282/Tajekoztato_illegalis_hull_egetesrol_OKI_20120326_(3).doc?)

Baek, S. O. et al. (1991): A Review of Atmospheric Polycyclic Aromatic Hydrocarbons: Sources, Fate and Behaviour. Water, Air, & Soil Pollution, 60, 279–300. Online: https://doi.org/10.1007/BF00282628

Barkács Katalin et al. (2012): Környezetkémia. Budapest: Typotex.

Benkó Lászlóné (2012): Tájékoztató. Az illegális hulladékégetés humán- és környezet-egészségügyi kockázatai. Online: https://www.tokodaltaro.hu/index.php/hirek-aktualitasok/96-hulladekegetes

Bodnár László – Debreceni Péter (2020): Erdő- és vegetációtüzek kialakulásának térbeli és időbeli változásai Magyarországon. In Földi László – Hegedűs Hajnalka (szerk.): Éghajlatváltozás okozta kihívások és lehetséges válaszok. Budapest: Dialóg Campus, 301–318. Online: https://tudasportal.uni-nke.hu/xmlui/handle/20.500.12944/15313

Bodnár László – Restás Ágoston (2018): Examination of the Forest Fires Detection: The Relationship Between the Fire and the Detection. In Domingos, Viegas (szerk.): Advances in Forest Fire Research. Universidade de Coimbra, 995–1001. Online: https://doi.org/10.14195/978-989-26-16-506_109

Chiang, Hong-Ming (1995): Dichloromethane Pyrolysis and Oxidation: Formation of Chlorinated Aromatic Precursors to PCDD/F. Online: http://archives.njit.edu/vol01/etd/1990s/1995/njitetd1995-015/njit-etd1995-015.pdf

Érces Gergő – Rácz Sándor (2021): Spatial Fundamentals of the Protection Against Fire Spread Relationship Between the Risk Unit and the Fire Section in Hungary. Védelem Tudomány, 6(3), 335–346. Online: https://www.vedelemtudomany.hu/articles/VI/3/25-erces-racz.pdf

Gelencsér András – Molnár Ágnes – Imre Kornélia [é. n.]: Az éghajlatváltozás okai és következményei. Online: https://tudastar.mk.uni-pannon.hu/ff/02-eghajlat/Eghajlat.xhtml

Kerekes Zsuzsanna – Gyöngyössy Éva (2017): Elektromos kábelek tűzvédelmi minősítésének kérdései. In Restás Ágoston – Urbán Anett – Bodnár László (szerk.): Tűzoltó Szakmai Nap 2017. Budapest: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, 76–79.

Kerekes Zsuzsanna – Gyöngyössy Éva – Elek Barbara (2017): Tűzálló kábelek műanyag burkolatának új és hagyományos vizsgálati módszereinek összehasonlító elemzése. Védelem Tudomány, 2(3), 24–36. Online: https://vedelemtudomany.hu/articles/02-kerekes-gyongyossy-elek.pdf

Kovács Kálmán – Halmos Miklós (1985): A szerves kémia alapjai. Budapest: Tankönyvkiadó Vállalat.

Lu, Qing-Bin (2013): Cosmic-Ray-Driven Reaction and Greenhouse Effect of Halogenated Molecules: Culprits for Atmospheric Ozone Depletion and Global Climate Change. International Journal of Modern Physics, 3. Online: https://doi.org/10.48550/arXiv.1210.6844

Miért rosszak a halogénezett szénhidrogének? Online: https://gobertpartners.com/why-are-halogenated-hydrocarbons-bad

Müller, Rolf – Grooss, Jens-Uwe (2014): Comment on ‘Cosmic-Ray-Driven Reaction and Greenhouse Effect of Halogenated Molecules: Culprits for Atmospheric Ozone Depletion and Global Climate Change’ by Rolf Müller and Jens-Uwe Grooß. International Journal of Modern Physics, 15. Online: https://doi.org/10.1142/S0217979214820013

Polychlorinated Biphenyl. Online: https://www.inchem.org/documents/icsc/icsc/eics0939.htm

Reid, N. – Yap, D. – Bloxam, R. (2008): The Potential Role of Background Ozone on Current and Emerging Air Issues: An Overview. Air Quality, Atmosphere & Health, 1. 19–29. Online: https://doi.org/10.1007/s11869-008-0005-z

Schulz, Doris (2019): Parts2clean Supporting Program: Information, Innovation and Expertise. Felület.hu, 2019. július 23. Online: https://www.felulet.hu/surfacenews/parts2clean-supporting-program-information-innovation-and-expertise-20190723

Solymosi József – Körmendi Krisztina (2010): Az energiapolitika megválasztásának környezetbiztonsági szempontjai a villamosenergia termelés vonatkozásában. Hadmérnök, 5(2), 138–155.

Thompson, Jeremy – Anthony, Honor (2009): The Health Effects of Waste Incinerators. Journal of Nutritional & Environmental Medicine, 15(2–3), 115–156. Online: https://doi.org/10.1080/13590840600554685

Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry (2000). 40. Wiley-VCH.