Közüzemi vízellátó hálózatok veszteségelemzésének hatékonyságnövelése térinformatikai módszerrel

doi: 10.32562/mkk.2023.1.7

Absztrakt

A hazai közüzemi vízellátó hálózatok romló műszaki állapotának következtében jelentős mennyiségű tisztított és fogyasztásra szánt vízmennyiség kerül a csővezetékeket körülvevő talajrétegekbe. A hazai statisztikai adatok alapján a hálózati veszteség 20–30%, de vannak olyan területek, ahol 80% körüli ez az érték. A veszteségek csökkentése gazdaságossági és környezetvédelmi szempontból egyaránt kiemelt jelentőségű. A veszteségelemzési módszertanok hatékonyságát térinformatikai adatokkal növelni tudjuk. Jelen tanulmányban a térinformatikai adatbázisok (GIS) hatékony alkalmazhatóságára mutatok be egy javaslatot, amellyel a hálózati veszteségelemzés megkönnyíthető, majd további kutatási irányokat vázolok fel.

Kulcsszavak:

vízellátás veszteség térinformatika WDS DMA szivárgás

Hivatkozások

Bába, Barnabás – Karches, Tamás (2020): Sizing of a Decentralized Wastewater Treatment Unit Supported by Biokinetic Modelling. Pollack Periodica, 15(1), 103–111. Online: https://doi.org/10.1556/606.2020.15.1.10

Bába, Barnabás – Karches, Tamás (2021): Operation Improvement of Seqencing FED-Batch Wastewater Treatment. Pollack Periodica, 16(2), 61–66. Online: https://doi.org/10.1556/606.2020.00302

EurEau (2017): Europe’s Water in Figures. An Overview of the European Drinking Water and Waste Sater sectors. Brussels: The European Federation of National Associations of Water Services. Online: https//www.eureau.org/resources/publications/1460-eureau-data-report-2017-1/file

EurEau (2021): Europe’s Water in Figures. An Overview of the European Drinking Water and Waste Water Sectors. Brussels: The European Federation of National Associations of Water Services. Online: : https//www.eureau.org/resources/news/566-europe-s-water-in-figures

Fábrik Tamás (2017): Az értékesítési különbözet csökkentésének módszertana. Vízmű Panoráma, 25(4), 10–13. Online: https//www.maviz.org/system/files/vizmu_panorama_-_2017-4_web.pdf

Földi, László – Berek, Tamás – Padányi, József (2021): Hungary’s Energy and Water Security Countermeasures as Answers to the Challenges of Global Climate Change. AARMS, 20(2), 87–96. Online: https://doi.org/10.32565/aarms.2021.2.7

Halász László – Földi László (2014): Környezetbiztonság. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

KPMG (2015): A magyar víziközmű ágazat bemutatása – átfogó tanulmány. Magyar Víziközmű Szövetség (MaVíz). Online: https//www.maviz.org/system/files/kpmg-maviz_vizikozmu_agazati_helyzetkep_20150513.pdf

KPMG (2020): Helyzetfelmérés a hazai víziparról. Magyar Víziközmű Szövetség (MaVíz). Online: https//www.maviz.org/system/files/maviz_vizipari_tanulmany_frissitett_202011_final_public.pdf

Lambert, A. O. (2002): International Report: Water Losses Management and Techniques. Water Supply, 2(4), 1–20. Online: https://doi.org/10.2166/ws.2002.0115

MEKH (2019): Felhasználói Elégedettségi Felmérés Víziközmű-szolgáltatás 2018. Budapest: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal.

Orgoványi Péter – Dalkó Ilona (2019): A csatornázottság hazai helyzete statisztikai adatok alapján. Védelem Tudomány, 4(4), 154–166. Online: https://vedelemtudomany.hu/articles/08-orgovanyi-dalko.pdf

Salamon Endre (2017): Ivóvízhálózatok hidraulikai modellezése, a modellezés határai. Vízmű Panoráma, 25(5), 10–17. Online: https//www.maviz.org/system/files/vizmu_panorama_-_2017-5_web_1.pdf

Századvég Gazdaságkutató Zrt. (2018): A hazai víziközmű-szolgáltatás aktuális helyzete. Tények, problémák, megoldási javaslatok. Fenntartható lesz-e az ellátásbiztonság a jövőben? Online: https:// docplayer.hu/105106238-Szazadveg-gazdasagkutato-zrt.html

Tolnai Béla szerk. (2008): Vízellátás Máttyus Sándor nyomán. A Fővárosi Vízművek Zrt. üzemeltetői ismeretanyaga. Budapest: General Press.