Modellszintű stratégiák szélsőséges időjárás által előidézett káresemények elhárítására szennyvíztisztító telepeken

doi: 10.32562/mkk.2023.1.5

Absztrakt

A szennyvíztisztítási technológiák szakszerű üzemeltetése környezetbiztonsági szempontból elengedhetetlen. A klímaváltozás pedig kihívásokat idéz elő tervezői és üzemeltetői oldalról is. A tanulmány közép-európai tisztítótelepekre adaptált matematikai modell segítségével technikai megoldásokat tár fel a szélsőséges csapadékvíz-terhelés által megnehezített biológiai tisztítás stabilizálására. A modellkísérletek eredményei alapján, ismétlődő esőzéseknél – a stabil üzemállapot fenntartása érdekében – a kellően hatékony denitrifikációnak megfelelően szükséges növelni a belső recirkulációs térfogatáramot. Nagy intenzitású viharok esetén hirtelen romlik a biológiai többletfoszfor-eltávolítás hatékonysága, ezért elkerülendő a vízminőségi határérték esetleges megszegése szakaszos fémsó adagolással, a biológiai tisztítás után. Továbbá, a szimulációk alapján, berendezés kiválasztásánál érdemes szem előtt tartani, hogy a fúvók képesek legyenek fedezni a hidraulikai csúcsterhelésből eredő magasabb levegőszükségletet.

Kulcsszavak:

dinamikus modellezés havária katasztrófavédelem szennyvíztechnológia szélsőséges csapadékesemény

Hivatkozások

A Csatornázási Művek tájékoztatása a Gyáli-patak szennyezéséről. Ittlakunk.hu, 2020. november 24. Online: https://23.kerulet.ittlakunk.hu/termeszet/201124/csatornazasi-muvek-tajekoztatasa-gyali-patak-szennyezeserol

Alex, Jens et al. (2008): Benchmark Simulation Model No. 1 (BSM1). In Report by the IWA Task Group on Benchmarking of Control Strategies for WWTPs. Lund: Lund University Department of Industrial Electrical Engineering and Automation. Online: https://www.iea.lth.se/publications/Reports/LTH-IEA-7229.pdf

Bába Barnabás – Karches Tamás (2021): Operation Improvement of Sequencing FED-batch Wastewater Treatment. Pollack Periodica, 16(2), 61–66. Online: https://doi.org/10.1556/606.2020.00302

Berger Ádám – Kátai-Urbán Lajos (2020): A veszélyes anyagok beszivárgásának betontechnológiai kockázatai, valamint a környezetre gyakorolt hatásuk. In Iparbiztonsági és Hatósági Szakmai Nap. Paks: Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 28–38. Online: https://tolna.katasztrofavedelem.hu/application/uploads/documents/2020-04/70644.pdf

Budai Péter – Buzás Kálmán (2007): Highway Runoff Characterisation in Hungary. In Proceedings of the 11th International Conference on Diffuse Pollution (CD). Belo Horizonte: Federal University of Minas Gerais, PAP0076.

Chen, Guanghao et al. szerk. (2020): Biological Wastewater Treatment: Principles, Modeling and Design. IX. kötet. Aeration and Mixing. London: IWA Publishing. Online: https://doi.org/10.2166/9781789060362_0419

Domján Anita et al. (2019): Reakció idő számítása hidrológiai mérőhálózat alapján Pécsett. In Országos Települési Csapadékvíz-gazdálkodási Konferencia tanulmányai. Budapest: Dialóg Campus, 25–35. Online: https://vtk.uni-nke.hu/document/vtk-uni-nke-hu/Kézikönyv_csapadék.pdf

Földi László – Halász László (2013): Környezetmérnökök katasztrófavédelmi feladatai. Veszprém: Pannon Egyetem – Környezetmérnöki Intézet. Online: https://tudastar.mk.uni-pannon.hu/anyagok/33-Katasztrofa_v2.pdf

Földi László – Halász László (2014): Környezetbiztonság. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. Online: https://tudasportal.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/20.500.12944/100403/562.pdf?sequence=1

Földi László et al. szerk. (2015): A hadtudomány és a hadviselés komplexitása a XXI. században. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Online: http://real.mtak.hu/31932/

Gazsó, Zita et al. (2017): Full-scale Wastewater Treatment Plant Simulation for Real-time Optimization. Water Practice and Technology, 12(4), 848–856. Online: https://doi.org/10.2166/wpt.2017.091

Halász László – Földi László (2007): Környezetvédelem II. Budapest: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar Vegyi- és Katasztrófavédelmi Intézet ABV Védelmi Tanszék.

Henze, Mogens et al. (1987): Activated Sludge Model No. 1. In Scientific and Technical Reports No. 1. London: International Association on Water Pollution Research and Control. Online: https://www.researchgate.net/publication/243624144_Activated_Sludge_Model_No_1

Karches Tamás (2018): Effect of Internal Recirculation on Reactor Models in Wastewater Treatment. WIT Transactions on Ecology and the Environment, 228, 145–153. Online: https://doi.org/10.2495/WP180151

Karches Tamás et al. szerk. (2020): Kis kapacitású szennyvíztisztító létesítmények. Budapest: Ludovika Egyetemi Kiadó. Online: https://tudasportal.uni-nke.hu/xmlui/handle/20.500.12944/16097

Kósa Levente – Lukenics Jánosné – Verba Attila (1997): Vegyipari géptan II. Budapest: Műegyetemi Kiadó.

Li, Li-qing et al. (2007): First Flush of Storm Runoff Pollution from an Urban Catchment in China. Journal of Environmental Sciences, 19(3), 295–299. Online: https://doi.org/10.1016/S1001-0742(07)60048-5

Ndeba-Nganongo, Lionnel A. N. et al. (2018): The Application of ADM/ASM Interface in Sumo Wide Plant Model. In 10th International Conference on Advances in Science, Engineering, Technology & Healthcare (ASETH-18). Cape Town: Eminent Association of Pioneers, 237–241. Online: https://doi.org/10.17758/EARES4.EAP1118257

Rieger, Leiv et al. (2012): Good Modelling Practice – Realizing the Full Benefits of Wastewater Treatment Modelling. Water21, 28–29. Online: https://www.researchgate.net/publication/231180872_Good_modelling_practice_-_Realizing_the_full_Benefits_of_wastewater_treatment_modelling

Schuchardt, A. et al. (2007): Evaluation of Oxygen Transfer Efficiency under Process Conditions Using the Dynamic Off-gas Method. Environmental Technology, 28(5), 479–489. Online: https://doi.org/10.1080/09593332808618812

Takács Imre – Patry, Gilles G. – Nolasco, Daniel A. (1991): A Dynamic Model of the Clarification-thickening Process. Water Research, 25(10),1263–1271. Online: https://doi.org/10.1016/0043-1354(91)90066-Y

Tardy Gábor Márk – Bakos Vince – Jobbágy Andrea (2012): Conditions and Technologies of Biological Wastewater Treatment in Hungary. Water Science and Technology, 65(9), 1676–1683. Online: https://doi.org/10.2166/wst.2012.062

U.S. Environmental Protection Agency (USEPA) (1974): Emergency Planning for Municipal Wastewater Treatment Facilities. Lynchburg, VA, EPA-430/9-74-013

U.S. Environmental Protection Agency (USEPA) (1989a): Summary Report: Fine Pore (Fine Bubble) Aeration Systems. Cincinnati, OH, EPA/625/8-85/010

U.S. Environmental Protection Agency (USEPA) (1989b): Design Manual: Fine Pore Aeration Systems. Cincinnati, OH, EPA/625/1-89/023

Yuan, Zhiguo – Oehmen, Adrian – Ingildsen, Pernille (2002): Control of Nitrate Recirculation Flow in Predenitrification Systems. Water Science and Technology, 45(4–5), 29–36. Online: https://doi.org/10.2166/wst.2002.0544

Jogi források

/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról

/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól

/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a létfontosságú vízgazdálkodási rendszerelemek és vízilétesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

évi XXV. törvény a kémiai Biztonságról

évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről