Az európai uniós pénzintézetek létesítménybiztonsági gyakorlatának vizsgálata egy tűzvédelmi felmérés tükrében

doi: 10.32562/mkk.2023.1.4

Absztrakt

Mindennapi életünk olyan technológiákon és eszközökön nyugszik, amelyek mögött az infrastruktúra sokszor rejtve marad előttünk. Pedig ezen infrastruktúrák némelyike létfontosságú szolgáltatásokat nyújt: kiesésük következményei emberéletek elvesztésén túl gazdasági, társadalmi, politikai területen is jelentkezhetnek. A létfontosságú létesítmények védelmének területe ezért kiemelten fontos, azt folyamatosan fejleszteni kell, ideértve annak részét, a tűzvédelmet is. Cikkünk célja szakirodalmi és jogszabályi hivatkozás alapján a hatékony tűzvédelem nélkülözhetetlen részeként azonosítani és bemutatni létesítményi infrastruktúra esetén a teljes életciklusban való gondolkodást és a korszerű informatikai eszközök használatát. Ezekhez kapcsolódóan közzétesszük az Európai Unió tagállamaiban működő pénzintézetek körében végzett kvantitatív kutatásunk eredményét. Következtetéseink és jövőbe mutató javaslataink kiindulópontot jelenthetnek további kutatások számára, valamint támpontot adhatnak létfontosságú rendszerek és létesítmények üzemeltetői mellett egyéb infrastruktúra-üzemeltetők, felügyeleti szervek, auditorok és jogszabályalkotók számára is.

Kulcsszavak:

létfontosságú rendszerelem kritikus infrastruktúra tűzvédelem biztonság épület teljes életciklusa informatikai eszközök

Hivatkozások

Abonyiné Palotás Jolán (2007): Infrastruktúra. Budapest: Dialóg Campus.

Allianz (2022): Allianz Risk Barometer. Online: https://www.agcs.allianz.com/news-and-insights/reports/allianz-risk-barometer.html

Arbin, Katarina et al. (2021): Explaining workers’ resistance against a health and safety programme: An understanding based on hierarchical and social accountability. Safety Science, 136, 105131. Online: https://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.105131

Becerik-Gerber, Burcin et al. (2020): Influence of Architectural Visual Access on Emergency Wayfinding: Across-Cultural Study in China, United Kingdom and United States. Fire Safety Journal, 113. Online: https://doi.org/10.1016/j.firesaf.2020.102963

Bérczi László – Badonszki Csaba (2021): A tűzvédelmi tervezés fő tartópillérei a tűzvédelmi műszaki irányelvek. Védelem Tudomány, 6(2), 66–96. Online: http://vedelemtudomany.hu/articles/VI/2/05-berczi-badonszki.pdf

Besenyő, János (2017): Inferno Terror: Forest Fires as the New Form of Terrorism. Terrorism and Political Violence, 31(6), 1229–1241. Online: https://doi.org/10.1080/09546553.2017.1341876

Bonnyai Tünde (2019): 1. fejezet. Történeti áttekintés. In Bognár Balázs – Bonnyai Tünde – Vámosi Zoltán (szerk.): Kritikus infrastruktúrák védelme I. Budapest: Dialóg Campus, 29–46.

Centre for Economics and Business Research (2014): Economic Impact of Warehouse Fires. 2014. január 29. Online: https://cebr.com/reports/economic-impact-of-warehouse-fires/

Chae, Jin (2020): A Study on Factors Affecting Fire Prevention. Fire Science and Engineering, 34(3), 100–109. Online: https://doi.org/10.7731/KIFSE.323a98fe

Érces, Gergő (2016): Tűzvédelmi háló. Védelem Tudomány, 1(2), 472–496. Online: https://www.vedelemtudomany.hu/articles/I/2/03-erces.pdf

Érces, Gergő – Bérczi, László – Rácz, Sándor (2018): The Effects of the Actively Used Reactive and Passive Fire Protection Systems Established by Innovative Fire Protection Methods for Whole Life-Cycle of Buildings Műszaki Katonai Közlöny, 28(4), 47–58.

Herczeg Gergely – Restás Ágoston (2019): Lehetőségek vészkijáratok nyithatóságának biztosítására. Műszaki Katonai Közlöny, 29(1), 19–32. Online: https://doi.org/10.32562/mkk.2019.1.2

Jasztrab Péter János – Csőke Gergely (2020): Építőipari kivitelezések tűzvédelmi szabályozásának vizsgálata. Műszaki Katonai Közlöny, 30(1), 41–61. Online: https://doi.org/10.32562/mkk.2020.1.3

Kersák József Zsolt – Muhoray Árpád (2021): Az osztrák katasztrófamenedzsment általános bemutatása. Védelem Tudomány, 6(2), 136–153. Online: http://vedelemtudomany.hu/articles/VI/2/09-kersak-muhoray.pdf

Laberge, Marie et al. (2014): Why are Occupational Health and Safety Training Approaches not Effective? Understanding Young Worker Learning Processes Using an Ergonomic Lens. Safety Science, 68, 250–257. Online: https://doi.org/10.1016/j.ssci.2014.04.012

Lakatos Bence Roland (2022): A katasztrófavédelmi hatósági feladatrendszer műszaki, technológiai hátterének az elemzése, a továbbfejlesztési lehetőségek vizsgálata. Védelem Tudomány, 7(1), 101–121. Online: https://vedelemtudomany.hu/articles/VII/1/04-lakatos.pdf

Lublóy Éva – Gyapjas János (2020): A betonfelület leválásának hatása a szerkezet állékonyságára és a mentési munkákra. Műszaki Katonai Közlöny, 30(1), 111–121. Online: https://doi.org/10.32562/mkk.2020.1.8

McNamee, M. et al. (2019): IAFSS Agenda 2030 for a Fire Safe World. Fire Safety Journal, 110. Online: https://doi.org/10.1016/j.firesaf.2019.102889

Moger, J. Travis (2021): The Gulf War at 30. Army History, No. 118, 6–25. Online: https://history.army.mil/armyhistory/AH-Magazine/2021AH_winter/AH118.pdf

Nagy Rudolf (2022): A múlt tűz uralta csatáinak újjászületése. Hadtudományi Szemle,15(1), 39–55. Online: https://doi.org/10.32563/hsz.2022.1.3

Nagy, Rudolf – Somogyi, Tamás (2021): The Financial Infrastructure as a Critical Infrastructure and It’s Specialities. National Security Review, (2), 213–224. Online: https://www.knbsz.gov.hu/hu/letoltes/szsz/2021_2_NSR.pdf

Sándor, Barnabás – Nagy, Rudolf (2021): Description and Investigation of It Systems Used in Disaster Management. Védelem Tudomány, 6(2), 1–16. Online: https://vedelemtudomany.hu/articles/VI/2/07-sandor-nagy.pdf

Schweickhardt Gotthilf (2018): A katasztrófavédelem rendszere. Budapest: Dialóg Campus. Online: https://bit.ly/3JvdjGh

Scott, Andrew Cunningham (2020): Fire. Oxford University Press.

Sennewald, Charles A. – Baillie, Curtis (2020) Effective Security Management. 7th edition. [h. n.]: Butterworth-Heinemann. Online: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814794-8.00046-9

Somogyi Tamás – Bérczi László (2022): Hatékony és komplex tűzvédelem létfontosságú rendszerek és létesítmények esetében. Védelem Tudomány, 7(3), 47–63. Online: https://vedelemtudomany.hu/articles/VII/3/03-berczi-somogyi.pdf

Takács Lajos Gábor (2012): Mérnöki módszerek alkalmazása a tűzvédelmi tervezésben. Katasztrófavédelmi Szemle, 6.

The Geneva Association (2014): Bulletin. World Fire Statistics. No. 29. Online: https://www.editoraroncarati.com.br/v2/phocadownload/ga2014-wfs29.pdf

Wang, Yungfu – Hsu, Ya-Fang – Fang, Kwoting (2022): The Key Elements of Gamification in Corporate Training – The Delphi Method. Entertainment Computing, 40(2), 100463. Online: https://doi.org/10.1016/j.entcom.2021.100463

Zöld könyv a természeti és ember okozta katasztrófák biztosításáról. 2013. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A52013DC0213

Jogi források

évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

A Tanács 2008/114/EK irányelve (2008. december 8.) az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről