Automata sebességváltóban alkalmazott kapcsolt bolygóművek – Wilson-váltó

Harckocsi-sebességváltó modell kialakítása 3D nyomtatással oktatási célból

doi: 10.32562/mkk.2022.3.7

Absztrakt

Napjainkra az automata sebességváltók széles körben elterjedtek, nemcsak a polgári életben, de a katonai alkalmazásban is. A nagy tömegű lánctalpas harcjárműveken szinte kizárólag ilyen sebességváltót alkalmaznak. Jelen tanulmány ehhez kötődően ismerteti a Leopard 2 harckocsiban is alkalmazott Wilson-kapcsolást, illetve ennek oktatási célú 3D nyomtatott modelljét

Kulcsszavak:

automata sebességváltó Wilson-kapcsolás 3D nyomtatott oktatási modell

Hivatkozások

Lastschaltgetriebe HSWL 354 https://www.renk-group.com/de/produkte-service/produkte/fahrzeugantriebe/fahrzeuggetriebe/hswl-354/

HSWL 354 http://www.army-guide.com/eng/product377.html

Lévai Zoltán: Gépjárművek szerkezettana. Budapest, Tankönyvkiadó, 1978.

Zsáry Árpád: Gépelemek I. Budapest, Tankönyvkiadó, 2003.

Terplán Zénó: Fogaskerék-bolygóművek. Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 1979.

Bombay László – Gyarmati József – Turcsányi Károly: Harckocsik 1916-tól napjainkig. Budapest, Zrínyi, 1999.