Béléstestek készítésének technikai lehetőségei alacsony sűrűségű anyagból

doi: 10.32562/mkk.2022.3.6

Absztrakt

A kumulatív töltetek béléstestei alacsony sűrűségű anyagokból is készülhetnek. Ezek a típusok a hagyományosaktól eltérő hatékonysággal rendelkeznek. Azonban van egy kifejezetten nagy előnyük. 3D nyomtató segítségével viszonylag egyszerűen elkészíthetők, és tervezésük sem igényel kiemelkedő technikai szaktudást. Tanulmányunkban megvizsgáljuk néhány változat méretezésének és kialakításának lehetőségeit. A félgömb és  a kúp alakzat alkalmazása bevett gyakorlat a kumulatív töltetekben béléstestként, ezért mi is ezeket választottuk ki. Célunk, hogy könnyen kivitelezhető módszert találjunk az ipari és katonai felhasználóknak egyaránt ezek elkészítésére.

Kulcsszavak:

kumulatív töltet PLA 3D nyomtatás robbantás béléstest

Hivatkozások

Agu, Henry O.: The Effect of 3D Printed Material Properties on Shaped Charge Liner Performance. Doktori értekezés. Cranfeld University, 2019. Online: https://dspace.lib.cranfield.ac.uk/handle/1826/15285

All3DP: 3D Printer Filament: The Best Types in 2022. 2021. december 27. Online: https://all3dp.com/1/3d-printer-filament-types-3d-printing-3d-filament/

Boda József – Boldizsár Gábor – Kovács László – Orosz Zoltán – Padányi József – Resperger István – Szenes Zoltán: A hadtudományi kutatási irányok, prioritások és témakörök. Államtudományi Műhelytanulmányok, (2016), 16. 1–23. Online: https://www.med.u-szeged.hu/download.php?docID=90702

Daruka Norbert: Robbanótestek I. – Amit a bombákról tudni érdemes. Műszaki Katonai Közlöny, 24. (2014), 4. 68–82. Online: https://mkk.uni-nke.hu/document/mkk-uni-nke-hu/2014_4_5_Robbanotestek%20I.%20-%20Amit%20a%20bombakrol%20tudni_1.pdf

Diallo, B.: 3D Printer Filament Types (é. n.). Online: https://www.lpfrg.com/guides/3d-printer-filament-types/

Kovács Zoltán: Repülőtéri létesítmények fizikai védelme IED ellen. Repüléstudományi Közlemények, 26. (2014), 2. 106–113. Online: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/4602

Kugyela Lóránd: A többkomponensű robbanóanyagok múltja, jelene és jövője. Katonai Logisztika, 28. (2020), 4. 58–75. Online: https://doi.org/10.30583/2020.4.058

Lukács László: A kumulatív töltetek és gyakorlati alkalmazásuk. Műszaki Katonai Közlöny, 20. (2010), 1–4. 175–196. Online: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/2866/2122 (Letöltés: 2022. 04. 23.)

Padányi József – Tomolya János: Háború és béke Ukrajnában, avagy keleten a helyzet változatlan, 1. rész. Hadtudomány, 27. 2017a, 1–2., 63–83. Online: https://doi.org/10.17047/HADTUD.2017.27.1-2.63

Padányi József – Tomolya János: Háború és béke Ukrajnában, avagy keleten a helyzet változatlan, 2. rész. Hadtudomány, 27. 2017b, 3–4. 29–42. Online: https://doi.org/10.17047/HADTUD.2017.27.3-4.29

Sher, Davide: 3D Hubs Publishes Complete 3D Printing Technologies Infographic. 3D Printing Media Network, 2016. november 4. Online: https://www.3dprintingmedia.network/3d-hubs-publishes-complete-3d-printing-technologies-infographic/