Csehszlovák erődítések 1933–1938

doi: 10.32562/mkk.2022.3.3

Absztrakt

A soknemzetiségű Csehszlovákia 1918–1920 között jött létre. Az új államot a becsatolt nemzetiségek és az  alkalmazott külpolitika miatt ellenséges nemzetek vették körül. Az ország integritásának biztosítására, francia ráhatásra erődített védelmi rendszer kiépítése kezdődött. A nagyszabású munkálatok egy része 1938-ra fejeződik be. Az elkészült erődöknek csak egy részét sikerült felfegyverezni és berendezni. Az erődzászlóaljak létrehozása, kiképzése, felfegyverzése nem valósult meg. Az 1938-as müncheni egyezmény alapján az erődök és a cseh területek német birtokba kerülnek.

Kulcsszavak:

Csehszlovákia létrejötte erődrendszer nehézerődök könnyűerődök erődfegyverzet

Hivatkozások

Ádám Magda: Csehszlovákia megalakulása. História, 4. (1982), 4–5. 44–46.

Boda József – Boldizsár Gábor – Kovács László – Orosz Zoltán – Padányi József – Resperger István – Szenes Zoltán: A hadtudományi kutatási irányok, prioritások és témakörök. Államtudományi Műhelytanulmányok, (2016), 16. 1–23. Online: https://www.med.u-szeged.hu/download.php?docID=90702

Halász Iván: Az első Csehszlovák Köztársaság és a második Lengyel Köztársaság születése az első közjogi dokumentumok tükrében (1918–1919). Állam- és Jogtudomány, 60. (2019), 3. 32–58. Online: https://jog.tk.hu/uploads/files/AJT_2019_03_Halasz_tanulmany.pdf

Írók és könyvek. Magyarság, 9. (1928), 130. 29. Online: https://adt.arcanum.com/hu/view/MagyarsagMilotayPetho_1928_06/?pg=190&layout=s

Komanec, Zdeněk – Michal Prášil: Tvrze československého opevnění 1935–1938. Díl 2. Brno, Společnost přátel československého opevnění, 1999.

Merta, Ondrej: Těžké objekty československého opevněníz let 1935–1938 s přihlédnutím k území jižní Moravy. Brno, 2002. Online: https://is.muni.cz/th/q4wnm/text.pdf

Mikolášek Jakub: Border Fortifications in Czechoslovak Republic – Reconstruction of the Development of Underground Spaces. 2013. Online: https://bit.ly/3W1z8kx

Német tiszt a cseh „Maginot” vonalról. Magyar Szó, 12. (1938), 231. 3. Online: https://adt.arcanum.com/hu/view/MagyarSzoMarosvasarhely_1938_10/?pg=40&layout=s

Novák, Josef: Československé opevnění z let 1935–1938 na jižní Moravě ve spojitosti s inspekční cestou Adolfa Hitlera. Brno, Masarykova univerzita, 2014. Online: https://is.muni.cz/th/rl1st/BP_Novak.pdf

Padányi József: A Magyar Honvédség műszaki csapatainak lehetőségei és feladatai békeidőben a természeti- és civilizációs katasztrófák megelőzésében és a következmények felszámolásában. Kandidátusi értekezés. Budapest, Tudományos Minősítő Bizottság, 1994.

Padányi József: Műszaki zár a határon. Műszaki Katonai Közlöny, 25. (2015), 3. 21–33.

Pařil, Aleš: Důsledky světové hospodářské krize pro Československo ve 30. letech 20. století. České Budějovice, Jihočeská Univerzita, 2013. Online: https://theses.cz/id/ycpyju/Ale_Pail__Bakalsk_prce.txt

Sásik, Marek: Československé opevnění 1935–38. Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, 2013. Online: https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/11990/1/Ceskoslovenske%20opevneni%201935-38.pdf

Szabó József János: Államerődítések a két világháború között Európában. In Az Árpád-vonal. Budapest, Timp Kiadó, 2002b. 60–64.

Szabó József János: Az országerődítések történetéből. In Szabó József János: Az Árpád-vonal. Budapest, Timp Kiadó, 2002a. 41–81.

Żelazny, Krystian: Sytuacja prawna mniejszości narodowych w Czechosłowacji (1918–1992) (1). Kurier Wileński, 2015. február 27. Online: https://kurierwilenski.lt/2015/02/27/sytuacja-prawna-mniejszosci-narodowych-w-czechoslowacji-1918-1992-1/