Hatásvizsgálati robbantás kumulatív töltetekkel

doi: 10.32562/mkk.2022.3.2

Absztrakt

A 3D nyomtatás napjainkban elterjedt módszere az iparnak, a gyógyászatnak és számos más területnek. A  robbantástechnika is része lehet ennek a felsorolásnak,  különös tekintettel a kumulatív töltetekre. Mivel a hadi és  civil felhasználás vonatkozásában kialakultak átfedések,  nem beszélhetünk kizárólag egy területre fókuszált  kutatásokról. A kialakított tölteteket több méretben és  eltartással vizsgáltuk. Jelen tanulmányban kizárólag a  politejsavat alkalmaztuk alapanyagként az egyes töltetek  minden alkateleméhez. Az eredmények azt jelzik, hogy van  létjogosultsága az alacsony sűrűségű anyagok  felhasználásával készült béléstestek további tesztelésének.

Kulcsszavak:

hatásvizsgálat 3D nyomtatás kumulatív töltet robbantás PLA

Hivatkozások

Agu, Henry O.: The Effect of 3D Printed Material Properties on Shaped Charge Liner Performance. Doktori

értekezés. Cranfield, United Kingdom, Cranfield University, 2019. Online: https://dspace.lib.cranfield.ac.uk/handle/1826/15285

Berek Tamás: ABV (CBRN) tűzszerészcsoport, mint a biztonsági kihívásokra adott válaszlépés. Bolyai Szemle, 25. (2016), 4. 22–34. Online: https://bit.ly/3fbM4nf

Boda József – Boldizsár Gábor – Kovács László – Orosz Zoltán – Padányi József – Resperger István – Szenes Zoltán: A hadtudományi kutatási irányok, prioritások és témakörök. Államtudományi Műhelytanulmányok, (2016). 16. 1–23. Online: https://www.med.u-szeged.hu/download.php?docID=90702

Daruka Norbert: Jégvédekezés robbantással. Műszaki Katonai Közlöny, 24. (2014), 4. 51–67. Online: https://mkk.uni-nke.hu/document/mkk-uni-nke-hu/2014_4_4_Jegvedekezes%20robbantassal.pdf

Doig, Alistair: Some Metallurgical Aspects of Shaped Charge Liners. Journal of Battlefield Technology, 1. (1998), 1. 1–3. Online: https://cdn.preterhuman.net/texts/terrorism_and_pyrotechnics/explosives/Shaped_Charges_Penetrators/Some_metalurgical_aspects_of_shaped_charge_liners.pdf

Hatala András: Üreges töltetek I. rész. Haditechnika, 44. (2010), 2. 72–76.

Kovács Zoltán: Fontos létesítmények IED elleni védelme. Műszaki Katonai Közlöny, 22. (2012), Különszám. 35–44. Online: https://mkk.uni-nke.hu/document/mkk-uni-nke-hu/2012_k_05%20IED%20elleni%20v%C3%A9delem%20-%20Kov%C3%A1cs_Z.pdf

Kugyela Lóránd: A többkomponensű robbanóanyagok múltja, jelene és jövője. Katonai Logisztika, 28. (2020), 4. 58–75. Online: https://doi.org/10.30583/2020.4.058

Lukács László: A kumulatív töltetek és gyakorlati alkalmazásuk. Műszaki Katonai Közlöny, 20. (2010), 1–4. 175–185. Online: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/2866/2122

Lukács László: Szemelvények a magyar robbantástechnika fejlődéstörténetéből, Különös tekintettel a továbbfejlesztés várható irányaira és a kor új kihívásaira. Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2017.