Topográfiai térképek megbízhatósága terepmodell előállításához

doi: 10.32562/mkk.2022.3.4

Absztrakt

A tanulmányban áttekintem az I. katonai felméréstől napjainkig készített topográfiai felméréseket. Összehasonlítom ezek geodéziai alapjait, a használt eszközöket, és az általuk biztosítható pontosságokat. Bemutatom a II. világháború utáni katonai és polgári topográfiai felmérések és térképezések különbségeit. A topográfiai térképek felhasználása a környezeti katasztrófák elhárítása során is fontos, ezért vizsgálom a pontossági követelményeiket és gyakorlati alkalmazási lehetőségeiket. Célom a topográfiai térképek felhasználhatóságát vizsgálni a hullámtéri árvízlevezető képesség modellezéséhez készítendő terepmodell létrehozásához.

Kulcsszavak:

katonai topográfia polgári topográfia terepmodell pontosság

Hivatkozások

Alabér László: A topográfiai térképrendszer átalakításának lehetőségei a Magyar Honvédség igényeinek és a NATO–csatlakozás követelményeinek figyelembevételével. Doktori (PhD-) értekezés. Budapest, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, 2004.

Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal: Komplex Utasítás az 1:10000 méretarányú topográfiai térképek készítéséhez. 618/1966 (T.14.) ÁFTH számú utasítás. Budapest, 1966.

Beke Dóra – Földi Alexandra – Kuti Rajmund: Közúti balesetek során bekövetkező talajszennyezések és kárelhárítási eljárások vizsgálata. Hadmérnök, 14. (2019), 3. 13–20. Online: https://doi.org/10.32567/hm.2019.3.2

Buga László – Hegedűs Ábel – Jankó Annamária – Mihalik József – Rojkó Annamária – Suba János – Szabó Béla – Szabó Gyula – Szabóné Szalánczi Erika – Tremmel Ágoston – Várszegi Lajos: A magyar katonai térképészet 100 éve. Budapest, Zrínyi Kiadó, 2019.

Czigány Szabolcs: Hidrológiai modellek I. Hidrológiai modellezés alapjai. In Modellek a geoinformatikában. 2011. Online: https://www.geo.u-szeged.hu/~joe/pub/Tamop/Jegyzet/ch05.html#id390086

Geodéziai és Kartográfiai Egyesület: Az 1:10000 méretarányú topográfiai felmérés befejezése alkalmából megrendezett Topográfiai Tanácskozás előadásainak anyaga. Budapest, 1981.

Hársfalvai Mária – Horváth Jenő – Kovács Alajos – Licskó Béla – Pál János – Szilágyi Andrea – Vekerdy Zoltán: Útmutató a távérzékelési módszerek alkalmazására a meliorációs kiviteli tervezésben. Budapest, Földmérési Intézet 1990. Online: https://www.researchgate.net/publication/262412985_Utmutato_a_taverzekelesi_modszerek_alkalmazasara_a_melioracios_kiviteli_tervezesben

Jankó Annamária: Magyarország katonai felmérései 1793–1950. Budapest, Argumentum Kiadó, 2007. Online: https://bit.ly/3gPo6ic

Kuti Rajmund: Időjárási extrémitások és a vízbázisok védelmének összefüggései. In Földi László – Hegedűs Hajnalka (szerk.): Adaptációs lehetőségek az éghajlatváltozás következményeihez a közszolgálat területén. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2019. 501–548.

Magyar Földmérési Térképészeti és Távérzékelési Társaság Topográfiai Szakosztálya: Az 1:10000 méretarányú EOTR–térképfelújítás (második ciklus) befejezése alkalmából megrendezett Topográfiai Tanácskozás előadásinak anyaga. Budapest, 1999.

Mélykúti Gábor: Topográfia 3. Magyarországi térképezések története. Nyugat-magyarországi Egyetem, 2010a. Online: https://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/7587/0027_TOP3.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Mélykúti Gábor: Topográfia 7. Magyarországi térképezések története. Nyugat-magyarországi Egyetem, 2010b. Online: https://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/7701/0027_TOP7.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Mélykúti Gábor: Topográfia 8. Magyarországi térképezések története. Nyugat–magyarországi Egyetem, 2010c. Online: https://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/8027/0027_TOP8.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Mélykúti Gábor: Topográfia 10. Magyarországi térképezések története. Nyugat-magyarországi Egyetem, 2010d. Online: https://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/7767/0027_TOP10.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Mélykúti Gábor: Topográfia 11. Magyarországi térképezések története. Nyugat-magyarországi Egyetem, 2010e. Online: https://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/8090/0027_TOP11.pdf?sequence=1&isAllowed=y

MÉM Országos Földügyi és Térképészeti Hivatal: A földmérési alaptérképek domborzati tartalma és pontossága. Budapest, Földmérési Intézet, 1972.

MÉM Országos Földügyi és Térképészeti Hivatal: T.1. Szabályzat az 1:10000 méretarányú földmérési topográfiai térképek felújítására az egységes országos térképrendszerben. Budapest, 1976. Online: https://lechnerkozpont.hu/data/sites/default/files/doc/iny/szabalyzatok/T1.pdf

Nagy Judit: Hullámtéri akkumuláció és az azt befolyásoló tényezők vizsgálata az Alsó–Tiszán. Doktori (PhD-) értekezés. Szeged, Szegedi Tudományegyetem, 2020. Online: http://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/10469/1/Disszertacio_Nagy_Judit.pdf

Telbisz Tamás – Székely Balázs – Timár Gábor: Digitális Terepmodellek. Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajz- és Földtudományi Intézet Természetföldrajzi Tanszék, 2013. Online: https://tef.elte.hu/phocadownload/TelbiszSzekelyTimar_DigitalisTerepmodellek.pdf

Zentai László: A digitális térképek Magyarországon az első digitális adatbázisoktól a kilencvenes évek végéig. RS&GIS Távérzékelési Technológiák és Térinformatika Online, 2012. Online: https://www.rsgis.hu/RS&GIS-2012-1-3.html

Jogi forrás

/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról