Műszaki kiválóságok: Murahidy Gusztáv Győző

doi: 10.32562/mkk.2022.3.1

Absztrakt

Murahidy Gusztáv az I. világháború minden európai harcterén megmutathatta műszaki tehetségét. Katonáival  számos hidat építettek, javítottak vagy erősítettek meg.  Építettek állásokat, telepítettek drótakadályokat, ha kellett a gyalogsággal vállvetve harcoltak. A háború után sem  szakadt el szakmájától, oktatott a Ludovikán, majd műszaki  parancsnokként teljesített szolgálatot. A becsülettel viselt  háborús évek után is a katonai műszaki szakmában  maradt,  de már az Egyesült Államok hadseregének munkáját segítette civil mérnökként.

Kulcsszavak:

műszaki támogatás erodítés hídépítés

Hivatkozások

Bachó Béla (szerk.): A m. kir. honvéd Ludovika Akadémia története. Budapest, A Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia, 1930.

Hadak Útján – Bajtársi Híradó, 48. (1996), 447.

Hadtörténelmi Levéltár Tiszti anyakönyvi lapok 1890/3150

Hadtörténelmi Levéltár Honvédelmi Minisztérium 4. osztály 1943.

Jacobi Ágost (szerk.): Magyar műszaki parancsnokságok, csapatok és alakulatok a világháborúban. Budapest, Közlekedési Nyomda K.F.T., 1938.

Szakály Sándor: A magyar katonai felső vezetés 1938–1945. Lexikon és adattár. Budapest, Ister Kiadó, 2001.

Honvédségi Közlöny – Személyes ügyek, 53. (1941), 33. 432.

Honvédségi Közlöny – Személyes ügyek, 53. (1941), 37. 480.

Honvédségi Közlöny – Személyes ügyek, 54. (1942), 14. 208.

Honvédségi Közlöny, 70. (1943), 22. 559.

Honvédségi Közlöny, 70. (1943), 41. 1368.

Tóth Marcell: A Don-kanyar elfeledett tábornoka, Murahidy Gusztáv. Szeged Várostörténeti és Kulturális Folyóirat, 2018. február 3. Online: http://szegedfolyoirat.sk-szeged.hu/2018/02/03/toth-marcell-don-kanyar-elfeledett-tabornoka-murahidy-gusztav/