Műszaki kiválóságok: Herbert Ferenc

doi: 10.32562/mkk.2022.2.3

Absztrakt

Herbert Ferenc (1858–1929) kiemelkedő képviselője volt annak a műszaki katonai nemzedéknek, amely nyomot hagyott a haditechnikai eszközök fejlesztésében. Alkotásai jó szolgálatot tettek mindkét nagy háborúban, de még az utána következő évtizedekben is. Kiemelkedő képességű tervező volt, aki számos találmánnyal segítette a műszaki katonák munkáját, hatékonyabbá téve azt a támogatást, amely nélkül nem lehet sikeres harcot vívni.

Kulcsszavak:

Herbert-híd hadihidak műszaki támogatás

Hivatkozások

Döbrentei Gábor: A dunai kereskedelmi hajóraj a világháborúban. In Wulff Olaf: Az osztrák–magyar dunai flottilla a világháborúban. Budapest, Madách, 1934. 151–195.

A Hadsereg, (1907), 6–7. 140. Hadtörténelmi Levéltár Budapest, Tiszti anyakönyvi lapok 3369, 45648 HL HM 4. osztály 1939.

Jacobi Ágost (szerk.): Magyar műszaki parancsnokságok, csapatok és alakulatok a világháborúban. Budapest, Közlekedési Nyomda Kft., 1938.

KA Parten (Gyászjelentések) 9. doboz

Kara Katalin – Tóth Ernő (szerk.): Hídjaink. A római örökségtől a mai óriásokig. Budapest, Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, 2007. Online: https://www.academia.edu/30111406/Hidjaink_teljes

Kriegsarchiv Wien Nachlass B/108. Nr. 1., Nr. 3., Nr. 4., Nr. 6.

Szabadalmi leírás 43294. szám VIII/j. osztály. Szétszedhető szállítható rácsos híd. 1907. Online: https://library.hungaricana.hu/hu/view/SZTNH_SzabadalmiLeirasok_043294/?pg=0&layout=s

Tóth Ernő: Hazánk, Magyarország ismert és rejtett hídjai. Budapest, Yuki Studio, 2015. Online: https://bit.ly/3QN1Pi0