Az improvizált robbanószerkezetek alkalmazása a hibrid hadviselés során: az orosz–ukrán konfliktus

doi: 10.32562/mkk.2022.2.1

Absztrakt

A NATO erőinek Afganisztánból való kivonása természetszerűleg maga után vonta a rögtönzött robbanószerkezetek okozta műveleti veszteségek számának csökkenését. Ennek megfelelően a szövetség ma már lényegesen kevesebb figyelmet és erőforrást fordít az általuk okozott fenyegetésre. Az alábbiakban a rögtönzött robbanószerkezetek hibrid hadviselés során történő alkalmazása sajátosságainak bemutatását tűztem ki célul annak érdekében, hogy érzékeltessem: a rögtönzött robbanószerkezetek okozta veszély nem múlt el, valójában közelebb került hozzánk.

Kulcsszavak:

rögtönzött robbanószerkezetek hibrid hadviselés NATO EU Oroszországi Föderáció

Hivatkozások

Fox, Amos C. – Andrew J. Rossow: Making Sense of Russian Hybrid Warfare: A Brief Assessment of the Russo–Ukranian War. The Land Warfare Papers No. 112. Arlington, The Institute of Land Warfare, 2017. március. Online: https://www.ausa.org/sites/default/files/publications/LWP-112-Making-Senseof-Russian-Hybrid-Warfare-A-Brief-Assessment-of-the-Russo-Ukrainian-War.pdf

McLaughlin, Daniel: Assassinated Separatist Leader Zakharchenko Buried in Ukraine. The Irish Times, 2018. szeptember 2. Online: https://www.irishtimes.com/news/world/europe/assassinated-separatist-leader-zakharchenko-buried-in-ukraine-1.3615838

Department of Defense USA: Summary of the 2018 National Defense Strategy of the USA (2018). Online: https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf

Counter IED Report 2014 Autumn. London, Delta Business Media Limited, 2014. Online: https://www.ciedcoe.

org/index.php/reports/external-reports/counter-ied-report/40-0001-counter-ied-report-autumn-2014/file

European Commission COE for Counter Hybrid Threats: The Landscape of Hybrid Threats. Luxembourg,

Publications Office of the European Union, 2021. Online: https://doi.org/10.2760/44985

European Council – Council of the European Union: 17th EU-Ukraine summit, Ukraine, 27 April 2015 (2015. április). Online: https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2015/04/27/

Treverton, Gregory F. – Andrew Thvedt – Alicia R. Chen – Kathy Lee – Medaline McCue: Addressing Hybrid Threats. (h. n.), Swedish Defence University, 2018. Online: https://www.hybridcoe.fi/wp-content/uploads/2020/07/Treverton-AddressingHybridThreats.pdf

Institute for the Study of War: Ukraine Crisis Update: March 18, 2016 (2016. március). Online: https://www. understandingwar.org/backgrounder/ukraine-crisis-update-march-18-2016

Kovács Zoltán: Az improvizált robbanóeszközök főbb típusai. Műszaki Katonai Közlöny, 22. (2012a), 2. 37–52. Online: https://doi.org/10.32562/mkk.2012.2.3

Kovács Zoltán: Fontos létesítmények IED elleni védelme. Műszaki Katonai Közlöny, 22. (2012b), Különszám. 35–44. Online: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/2584/1851

NATO: Brussels Summit Declaration (2018. július 11.). Online: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_156624.htm

NATO: NATO’s Response to Hybrid Threats (2018. július 2.). Online: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_156338.htm?selectedLocale=uk

NATO STANDARD AJP-3.15 Allied Joint Doctrine for Countering Improvised Explosive Devices Edition C Version (2018. február).

Rácz András: Oroszország hibrid háborúja Ukrajnában. KKI-Tanulmányok 2014/1. Budapest, Külügyi és Külgazdasági Intézet, 2014. Online: https://docplayer.hu/6612943-Oroszorszag-hibrid-haboruja-ukrajnaban.html

Szternák György – Koós Gábor: A hibrid fenyegetések és a hibrid háború jellemzői – orosz szakértők szerint. Felderítő Szemle, 16. (2017), 1. 48–74. Online: https://www.knbsz.gov.hu/hu/letoltes/fsz/2017-1.pdf