Veszélyesanyag-tároló tartály üzemeltetésének iparbiztonsági feltételrendszere

doi: 10.32562/mkk.2021.3.2

Absztrakt

Az 5 m3-nél nagyobb űrtartalmú atmoszférikus veszélyesfolyadék-tároló tartályoknak nemcsak a létesítése, hanem az üzembe helyezése, az üzemeltetése és a megszüntetése is szigorú előírásokhoz kötött. A vonatkozó engedélyezési eljárásban párhuzamosan több hatóság is érintett, ugyanakkor a cél közös, az üzemeltetőnek bizonyítania kell a veszélytelen működést. A veszélytelen működés dokumentálásának és ellenőrzési, vizsgálati módszereinek számos katasztrófavédelemi, iparbiztonsági aspektusa van. A szerző jelen publikációban a veszélytelen állapot igazolásához szükséges műszaki, szervezési feltételrendszert ismerteti, részeletesen bemutatva az eljáró hatóságok szerepkörét.

Kulcsszavak:

veszélyes anyag tárolótartály tartálysérülés üzembe helyezés üzemeltetés felszámolás karbantartás