Aktuális nemzetközi koczkázatkezelések a veszélyesáru-szállítások során

doi: 10.32562/mkk.2021.1.6

Absztrakt

A veszélyesáru-szállítás a kockázatos tevékenységekhez tartozik. Ezt a szállítmányozott anyag mellett az is indokolja, hogy nem lehetséges pontosan, előre meghatározni a  veszélyes anyag kiszabadulásának helyszínét. A veszélyes  áruk szállításával kapcsolatos kockázatok felmérésének és  kezelésének, a kárfelszámolási beavatkozásoknak kérdése a  tudomány és a kutatások aktuális témái közé tartozik  nemzetközi szinten is. Jelen cikk összesíti az aktuális  ismereteket a kérdéskörben, egy hasonló tanulmányon  alapulva, valamint javaslatokat fogalmaz meg arra, hogyan  fejleszthető a terület az ADR-járművek ellenőrzése és  felügyelete kapcsán, mik az elérhető kárfelszámolási  lehetőségek baleset esetén.  

Kulcsszavak:

veszélyes áruk ellenőrzés kockázatértékelés beavatkozás szállítás kárfelszámolás