A polgári védelem szervezeti struktúrájának és háborús feladatrendszerének változása a jogszabályok tükrében

Absztrakt

A védelmi szakemberek szerint, hazánk egységes védelmi rendszerébe tartozó polgári védelemnek rendelkeznie kell olyan lakosságvédelmi tervekkel, eljárásokkal és módszerekkel, amelyek túlmutatnak egy „békeidős” katasztrófahelyzetben végrehajtandó feladatokon, valamint képesnek kell lennie arra, hogy az Alaptörvény Különleges Jogrendi időszak katonai jellegű válságai során, a vele szemben támasztott követelményeknek is megfeleljen. A szerző, ebben a cikkben jogszabályok elemzése alapján bemutatja a fegyveres összeütközés miatt szükségessé váló polgári védelmi feladatokat, vizsgálja, hogy a jelenlegi jogszabályi háttér megfelelően rögzíti-e a szervezet háborús feladatrendszerét. Továbbá, ezzel összefüggésben, kutatja a háborús védelmi tervek és a szakmai eljárásrendek kidolgozásának jelenlegi helyzetét.

Kulcsszavak:

polgári védelem honvédelem rendszere háborús feladatrendszer logisztika polgári védelmi feladatok