A jogszabályok és a hazai építési gyakorlat változásának hatása a lakosságvédelemre, különös tekintettel az óvóhelyi védelem lehetőségére

Absztrakt

A kétpólusú világrend megszűnésével felmerült a kérdés, hogy a lakosságvédelem szükséges-e még. További kérdés, hogy a lakosság háborúk elleni védelmét szolgáló életvédelmi létesítmények rendszere mennyire hasznosítható a békeidőszaki veszélyeztető tényezők hatása ellen. A cikkben a szerzők elemzik az óvóhelyek helyzetét, vizsgálják és értékelik a hazai építési gyakorlatot, és keresik a lakosság védelmi szintjét növelő lehetőségeket a hazai építési szabályzás tükrében.

Kulcsszavak:

lakosságvédelem óvóhelyi védelem életvédelmi létesítmények építési szabályok