Nukleárisbaleset-elhárítás Magyarországon, különös tekintettel az egészségügyi hatásokra – II. rész

Absztrakt

A magyarországi nukleáris intézmények biztonsága olyan elsődleges irányelvek kidolgozását tette szükségessé, amelyek minden lehetséges módon, megalapozott védelmi funkciókat valósítanak meg. Az ehhez szükséges szempontokat a meglévő nukleáris technológiai és felhasználási tapasztalatok, az egészségügyi hatástanulmányok és a környezetre gyakorolt hatások alapozzák meg. Az intézményi sajátosságok, mint például a Paksi Atomerőmű balesetelhárítási rendszerének kidolgozottsága biztosítják a széles körű nukleárisbaleset-elhárítás hatékony alkalmazását, a szükségesség mértékének megfelelően. Jelen cikkben a Paksi Atomerőmű nukleárisbaleset-elhárítás eljárásrendjei kerülnek vizsgálat alá, külön kitérve a kárelhárításban közvetetten vagy közvetlenül érintettek védelmére és az egészségügyi vonatkozásokra.

Kulcsszavak:

atomerőmű reaktor nukleáris létesítmény biztonság