Nagypontosságú GNSS-mérés hasznosítása a járműiparban, kapcsolódó rendszerbiztonsági és adatforgalmi kérdések feltárása V2X-rendszerben

doi: 10.32562/mkk.2019.3.3

Absztrakt

A járműipar, illetve a járműipari fejlesztések optimalizációja napjainkban meghatározó feladat. Kutatásom olyan digitális eszközrendszereket vizsgál, melyek beilleszthetők az autonomizálódó közlekedés kérdéskörébe. Jelen cikkben megvizsgálom a kor fő járműipari vívmányait. Elemzem a modern V2X kommunikációs rendszert, felépítés és rendszerbiztonsági szempontból is. Korábbi tapasztalatokra építve bemutatok egy módszert, ahol bizonyos útvonali attribútumok ismeretében nagy pontossággal becsülhető meg a fogyasztás. Környezetterhelés szempontjából a káros anyag kibocsátás fontos tényező, ennek ismerete, tervezhetősége flottaüzemeltetés szempontjából nem elhanyagolható. Az útvonal feltérképezésére nagypontosságú, geodéziai GPS felmérést végeztem. A cikk röviden bemutatja a felmérést, a két irányvonal összekapcsolásra kerül különös tekintettel a menet közben fellépő lokális információhiányokra, melyek okait feltárom. A kutatásban feltárásra kerül egy alternatíva a nagypontosságú terepi felmérés járműipari alkalmazhatóságára, és a komplex helymeghatározási rendszerek költséghatékony, lokális helyettesítésére.

Kulcsszavak:

V2X globális helymeghatározás fedélzeti diagnosztika rendszerbiztonság GNSS