Felszín alatti beáramlás hatása a Tisza vízminőségére a Közép-Tisza vidékén

doi: 10.32562/mkk.2020.2.1

Absztrakt

A Tisza Magyarország egyik legjelentősebb folyójának tekinthető. Az elmúlt évtizedek során a rendkívüli árhullámok mellett a vízhiányos időszakok is egyre nagyobb kihívások elé állítják a vízügyi szakmát. A klímaváltozás ezt a folyamatot egyre inkább erősíteni fogja. A rendkívüli árhullámok, illetve aszályos időszakok valószínűsége növekvő tendenciát mutat. A folyó Szolnok térségének ivóvízellátását is biztosítja, ami alacsony mederteltség esetében veszélybe kerülhet. A folyó apadása során, amikor magasabban van a talajvíz szintje a Tiszához viszonyítva, érvényesül a folyó leszívó, megcsapoló hatása. A talajvízből ebben az esetben esély van különböző szennyezőanyagok folyóba áramlására. Jelen írás célja, hogy bemutassa, a Tisza folyó tartósan alacsony mederteltsége esetén a felszín alatti beáramló vizek milyen mértékben jelenthetnek veszélyforrást a folyó vízminőségére. Bemutatom a mintavételezési eljárásokat, illetve a vizsgálati eredményeket is. 

Kulcsszavak:

vízminőség vízhiány talajvíz felszíni víz mintavétel