Security Awareness és társadalmi felelősség

  • Vanderer Gábor

Absztrakt

Információs társadalomban élünk, akár tudomást veszünk róla, akár nem. A újabb generációk már ebbe nőnek bele. Felnőtt egy új generáció, amelyik a korábbinál sokkal természetesebben használja a technológiát, de az idegenkedéssel együtt elveszett az egészséges félelemérzet is: ma az információbiztonság-tudatosságunk (information security awareness) nagyon alacsony. Publikációmban ennek a társadalmi vonatkozásait elemzem, rámutatok a veszélyforrásokra, valamint megemlítek néhány, már létező kezdeményezést.

Kulcsszavak:

Információbiztonsági-tudatosság negyedik generációs hadviselés információs társadalom