A speciális műszaki technikai eszközök fogalma, lehetséges csoportosítása, a katasztrófák elleni védekezés szempontjából III.

  • Laczik Balázs

Absztrakt

A katasztrófák kárterületein az emberi élet és az anyagi javak mentése során számos szervezet közreműködik a kárelhárítási és kárfelszámolási feladatok végrehajtásában. Ezen feladatok végrehajtására a humán tényezőn túl, a feladatok hatékony, gyors és szakszerű végrehajtásához elengedhetetlen a megfelelő műszaki technikai eszközök rendelkezésre állása. A mentésben résztvevő szervezetek – az esetek többségében – saját szervezetükben meglévő (rendszerbe állított) eszközeikkel hajtják végre a hatáskörükbe tartozó feladatokat. A helyszínen felvonultatott eszközök száma, fajtája – a résztvevő szervezetek sajátosságaiból adódóan – igen eltérőek lehetnek. Cikksorozatom utolsó részében – a katasztrófák elleni védekezésben résztvevő szervezetek egységes nyilvántartási rendszerének kialakítása céljából – összegzem az előző két részben feldolgozott elveket.

Kulcsszavak:

speciális műszaki technikai eszköz katasztrófavédelem kárelhárítás- kárfelszámolás