A Magyar Honvédségben korábban rendszeresített, a személyi állomány védelmét biztosító építmények

Absztrakt

Az eltelt több mint fél évszázad alatt rendkívül nagy fejlődés ment végbe mind a pusztítóeszközök, mind az ellenük védettséget biztosító anyagok és eszközök terén is. Természetesen ennek következtében a harceljárások, módszerek is sokat változtak. Ebben a cikkben elemzem és rendszerezem a Magyar Honvédségben korábban rendszeresített személyi állomány védelmére alkalmazott építményeket abból a célból, hogy következtetéseket vonjak le további alkalmazhatóságukra, illetve korszerűsítésük lehetőségeire vonatkozóan.

Kulcsszavak:

pusztítóeszközök harceljárás személyi állomány védelme építmények