Egyedi szennyvíztisztító kisberendezés alkalmazhatóságának bemutatása

Absztrakt

A központosított szennyvíztisztítási rendszerek hatékonyan végzik a lakossági és ipari kibocsátásból származó hulladékvizek kezelését. Az intenzív technológia külső energia, vegyszer alkalmazását igényli, azonban a nagy mennyiségű szennyvízhozamok kezelése viszonylagosan kis területen, kontrolláltan mehet végbe. Egyes esetekben viszont nincs meg a lehetőség centralizált rendszerekre való csatlakozásra. Ez esetben egyedi megoldásokat kell alkalmazni, mely lehet egyedi kisberendezés, szikkasztás, zárt tárolás. Jelen tanulmány bemutat egy egyedi szennyvízkezelő kisberendezést, kitér az alkalmazhatósági, tervezési, telepítési, üzemeltetési kérdésekre. Megfelelően üzemeltetett kisberendezéssel lehetőséget teremtünk 1-10 lakosegyenértékű szennyvízhozamok kezelésére.

Kulcsszavak:

decentralizált szennyvíztisztítás egyedi kisberendezés lakosegyenérték szennyvíztisztítás üzemeltetés