A katasztrófavédelmi logisztikai tervezési rendszer a stratégiai tervezés része

Absztrakt

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖFOP-2-1-2 „A jó kormányzást célzó tény-alapú közszolgálat fejlesztés hatásvizsgálati és kutatási magalapozása” alprojekt keretében a „Jól szervezett közszolgálati logisztika – állampolgári elégedettség (a különleges jogrend logisztikai támogatásának integrációja)” címmel megkezdődött egy komplex kutatás, melynek első vizsgált területe a különleges jogrend, illetve a katasztrófaveszély időszakában megvalósuló katasztrófa-logisztika sajátos működési feltételeink és sajátosságainak elemzése volt. A Védelemtudományban megjelent „A katasztrófa-logisztika megvalósulása a különleges jogrend időszakában” című cikkemben2 bemutattam az Alaptörvényben meghatározott különleges jogrendi, illetve a katasztrófavédelmi törvényben meghatározott katasztrófaveszély időszakának a katasztrófa-logisztika felkészülési- és műveleti időszaki feladatait, annak sajátosságait. Ennek a cikknek egyfajta folytatásaként jelen cikkemben bemutatom a veszélyelhárítási- és a logisztikai tervezési feladatok rendszerét, megvizsgálom a NATO Defence Planning Process stratégiai tervezési rendszer módszertanának alkalmazhatóságát, megfeleltetését a katasztrófavédelmi logisztikai tervezés rendszerére, illetve bemutatom a katasztrófa-logisztikai tervezési rendszer irányítási szintjeit és azok sajátosságait.

Kulcsszavak:

veszélyelhárítási-tervezés katasztrófa-logisztika hagyományos- és a katonai stratégiai tervezés NATO Defence Planning Process katasztrófa logisztikai tervezés és irányítás