Lektorok

A Magyar Rendészet 2023. évi lapszámaiban megjelent közlemények szakmai lektorai

2023/4-es lapszám

BALÁZS Elek prof. dr. tanszékvezető egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi Tanszék

BARNUCZ Nóra tanársegéd, nyelvtanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Idegennyelvi és Szaknyelvi Lektorátus

BUDAVÁRI Árpád dr. PhD. r. ezredes, mb. bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes, Fejér Vármegyei Rendőrfőkapitányság

GÁL Erika dr., tanársegéd, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Közbiztonsági Tanszék, doktoranda, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészettudományi Doktori Iskola

GARAI Renáta dr. PhD tudományos munkatárs, Országos Kriminológiai Intézet Büntető Jogtudományok Osztálya

HOLLÁN Miklós dr. habil. egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Büntetőjogi Tanszék

KORINEK László akadémikus, prof. emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, elnök, Magyar Rendészettudományi Társaság, tudományos tanácsadó, Országos Kriminológiai Intézet

LUKÁCS Krisztina dr. PhD alkotmánybírósági főtanácsadó, óraadó, Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Tanszék

NAGY László dr. PhD. osztályvezető, tudományos főmunkatárs, Országos Kriminológiai Intézet, Bűnözéskutatási és Elemzési Tudományos Osztály

PETRÉTEI Dávid dr. r. őrnagy, tanársegéd, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Nyomozáselméleti Tanszék

SIMONYI Ottó r. ezredes, főtanácsadó, mesterlövész kiképzés vezető, Terrorelhárítási Központ Műveleti Igazgatóság

SIVADÓ Máté dr., r. őrnagy, adjunktus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Kriminológiai Tanszék

SOMOGYVÁRI Mihály bv. ezredes, főosztályvezető, Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Központi Kivizsgáló és Módszertani Intézet

SZABÓ Richárd tanársegéd, Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar, doktorandusz, Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola

TEKE András dr. PhD ny. hör. ezredes, szakértő, Magyar Hadtudományi Társaság

TÓTH Levente dr. PhD tanársegéd, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék

VÁRI Vince dr. PhD r. alezredes, egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Büntető-eljárásjogi Tanszék

VÍZI János dr. jogász, pszichiáter, igazságügyi pszichiáter szakorvos, ambulanciavezető főorvos, Országos Mentális Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet

2023/3-as lapszám

FICSOR Krisztina dr. adjunktus, Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék

FÜSTÖS Mónika doktoranda, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Doktori Iskola

GAÁL Gyula dr. PhD r. ezredes Baranyai Vármegyei Rendőrfőkapitányság Pécs Városi Rendőrkapitányság, hivatalvezető

HAUTZINGER Zoltán dr. habil. r. ezredes, tanszékvezető egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Bevándorlási Tanszék; oktatási dékánhelyettes, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar

JUHÁSZ Zsuzsanna dr. habil. Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete

KIS-BENEDEK József dr. habil. óraadó oktató, magántanár Milton Friedman Egyetem Nemzetközi és Politikatudományi Tanszék

KRAUZER Ernő dr. PhD. bv. ezredes bv. főtanácsos, igazgatóhelyettes Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja; titkár, Magyar Rendészettudományi Társaság

NÉMETH Ágota dr. r. alezredes, egyetemi tanársegéd, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék, doktori hallgató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészettudományi Doktori Iskola

POLT Péter prof. dr. Magyarország Legfőbb Ügyésze; tanszékvezető egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Büntetőjogi Tanszék

SALLAI János prof. dr. r. ezredes tanszékvezető egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti és - történeti Tanszék

SZABÓ Csaba dr. PhD főszerkesztő-helyettes, egyetemi docens, Belügyminisztérium Belügyi Szemle Szerkesztősége; Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

WÁGNER Péter dr. vezető kutató, Magyar Külügyi Intézet

ZÁN Krisztina dr. PhD Magyar Tudományos Akadémia köztestületének tagja

2023/2-es lapszám

ÁRVA Zsuzsanna prof. emerita, dr. oktatási dékánhelyettes, intézetvezető, tanszékvezető egyetemi tanár, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék

FELLEGI Borbála dr. szociálpolitikus, kriminológus, ügyvezető, FORESEE Kutatócsoport Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

GÁRDONYI Gergely dr. r. ezredes, tanszékvezető adjunktus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Krimináltechnikai Tanszék

GLÁSZ Attila kormánytisztviselő, közúti biztonsági auditor, Miniszterelnökség Aktív Mobilitási Főosztály

HATVANI Erzsébet dr. igazgató-helyettes, Rákospalotai Javítóintézet és Központi Speciális Gyermekotthon

HORGOS Lívia dr. adjunktus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Büntető-eljárásjogi Tanszék

KLENNER Zoltán r. őrnagy, tanársegéd, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Bevándorlási Tanszék

MÁTYÁS Szabolcs dr. r. őrnagy, egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Krimináltaktikai Tanszék

Muhoray Árpád dr. ny. pv. vezérőrnagy, PhD, c. egyetemi tanár

SIVADÓ Máté dr. r. őrnagy, adjunktus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Kriminológiai Tanszék

SZENDREI Ferenc dr. r. ezredes, tanszékvezető egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék

URICSKA Erna doktoranda, Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola

2023/1-es, angol nyelvű lapszám

AMBRUS István PhD, habil. associate professor, Department of Criminology, Faculty of Law, Eötvös Loránd University

BODA József Prof. PhD, Major General, associate professor, Department of Civilian National Security, Faculty of Law Enforcement, University of Public Service

BORSZÉKI Judit PhD, senior lecturer, Department of Foreign Languages for Specific Purposes, Faculty of Law Enforcement, University of Public Service

CZENCZER, Orsolya PhD, Corr. Lieutenant Colonel, associate professor, Department of Corrections, Faculty of Law Enforcement, University of Public Service

FEKETE Márta PhD, senior lecturer, Department of Behavioural Sciences and Law Enforcement, Faculty of Law Enforcement, University of Public Service

HORVÁTH Tamás PhD, senior lecturer, Department of Private Security and Local Governmental Law Enforcement, Faculty of Law Enforcement, University of Public Service

LOHNER Klaudia assistant research fellow, Department of Criminal Psychology, Faculty of Law Enforcement, University of Public Service

TISZOLCI Balázs Gergely PhD, senior lecturer, Department of Private Security and Local Governmental Law Enforcement, Faculty of Law Enforcement, University of Public Service

WINDT Szandra PhD, senior research fellow, National Institute of Criminology, Scientific Division of Crime Research and Analysis

A Magyar Rendészet 2022. évi lapszámaiban megjelent közlemények szakmai lektorai

 2022/4-es lapszám

BARÁTH György elnök, Magyar Detektív Szövetség

BARNUCZ Nóra egyetemi tanársegéd, angol nyelvtanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Idegennyelvi és Szaknyelvi Lektorátus

BOGOTYÁN Róbert dr. bv. ezredes, egyetemi tanársegéd, mb. tanszékvezető Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Doktori Iskola, PhD. hallgató

BOLYKY Orsolya dr. PhD tudományos főmunkatárs, osztályvezető-helyettes, Országos Kriminológiai Intézet Bűnözéskutatási és Elemzési Tudományos Osztály

CZENCZER Orsolya dr. PhD. bv. alezredes, egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék

HEGEDÜS JUDIT dr. habil. tanszékvezető egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Magatartástudományi Tanszék

HELL Péter tanársegéd, Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Híradástechnikai Intézet

HERMANN Gábor biztonsági szervező, okleveles településbiztonsági menedzser, Pátyi Polgármesteri Hivatal önkormányzati rendészeti vezető

HORVÁTH Tamás dr. PhD adjunktus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék

KAKÓCZ Krisztián c. r. alezredes, tanársegéd, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Határrendészeti Tanszék, PhD-hallgató Rendészettudományi Doktori Iskola

PETRÉTEI Dávid dr. r. őrnagy, tanársegéd, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Nyomozáselméleti Tanszék

POLYÁK Zsolt dr. r. dandártábornok, rendőrfőkapitány, Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság, címzetes egyetemi tanár

ROTTLER Violetta dr. PhD r. őrnagy, egyetemi tanársegéd, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék

SIVADÓ Máté dr. PhD r. őrnagy, adjunktus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Kriminológiai Tanszék

2022/3-as lapszám

BALLA József dr. PhD r. ezredes,  rendőrségi főtanácsos, tanszékvezető egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Határrendészeti Tanszék

BEJCZI Alexa dr. PhD főügyészségi ügyész, Fővárosi Főügyészség

CZENCZER Orsolya dr. PhD bv. alezredes, egyetemi docens, tudományos főmunkatárs, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék

FARKAS Johanna dr. PhD egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Kriminálpszichológiai Tanszék

FELLEGI Borbála dr. PhD kriminológus, szociálpolitikus, Foresee Kutatócsoport, ügyvezető igazgató

FREYER Tamás dr. tanszékvezető, egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Testnevelési és Küzdősportok Tanszék

HOLLÁN Miklós dr. PhD egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Büntetőjogi Tanszék

LEHOCZKI Ágnes dr. PhD bv. őrnagy, egyetemi tanársegéd, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék

MÁCSÁR Gábor r. alezredes, testnevelő, sportszervező, küzdősport szakértő, Szabadidő és Sportcentrum létesítményvezető, karate mester

MOLNÁR István Jenő dr. PhD egyetemi tanársegéd, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Magatartástudományi Tanszék

NÉMETH Ágota dr. r. alezredes mesteroktató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék

NÉMETH András dr. PhD r. alezredes, tanszékvezető egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Elektronikai Hadviselés Tanszék

SALLAI János prof. dr. r. ezredes tanszékvezető egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti és - történeti Tanszék

SZENDREI Ferenc dr. PhD r. ezredes, tanszékvezető egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék

VÁRI Vince dr. PhD. r. alezredes, egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Büntető-eljárásjogi Tanszék

WINDT Szandra dr. PhD tudományos főmunkatárs, Országos Kriminológiai Intézet

2022/2-es lapszám

BERTALDÓ András dr. büntetőbíró, Szekszárdi Járásbíróság

BODA József dr. habil. egyetemi docens, (nyá) nb. vezérőrnagy, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tanácsadó Testület tagja

CZÉKMÁN Balázs PhD-hallgató, Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola

ÉBERHARDT Gábor dr. PhD r. ezredes kirendeltségvezető, Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Szegedi Határrendészeti Kirendeltség

FELLEGI Borbála dr. PhD szociálpolitikus, kriminológus, ügyvezető, Foresee Kutatócsoport Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

GÁRDONYI Gergely dr. r. ezredes, tanszékvezető adjunktus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Forenzikus Tudományok Tanszék

KISS Tibor dr. PhD r. őrnagy adjunktus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Kriminológiai Tanszék

KOLLÁR Csaba dr. PhD egyetemi docens, kibernetikus, kommunikációtechnikai mérnök, Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar

KOVÁCS Gyula dr. nyá. r. alezredes, mb. oktató, Károli Gáspár Református Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Bűnügyi tudományok Intézete

KRISKÓ Edina dr. PhD adjunktus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Társadalmi Kommunikáció Tanszék

LUDÁNYI Dávid tanársegéd, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Emberi Erőforrás Tanszék

NAGY Richárd dr. r. alezredes, Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Osztály

SALLAI János prof. dr. r. ezredes tanszékvezető egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti és -történeti Tanszék

SERBAKOV Márton Tibor dr. PhD. hallgató Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi Tanszék

SIVADÓ Máté dr. PhD r. őrnagy, adjunktus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Kriminológiai Tanszék

SZABÓ Judit dr. PhD tudományos főmunkatárs, Országos Kriminológiai Intézet

TÓTH Mihály prof. dr. egyetemi tanár, Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar

2022/1-es lapszám

ANDROVICZ Gábor Rendőrmúzeum munkatárs, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Doktori Iskola, PhD-hallgató

BÁNHEGYI Péter r. alezredes, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztály, osztályvezető

BARNUCZ Nóra egyetemi tanársegéd, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Idegennyelvi és Szaknyelvi Lektorátus, angol nyelvtanár

BLASKÓ Béla prof. emeritus dr. ny. r. vezérőrnagy, Szent-György Albert-díjas egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Büntetőjogi Tanszék

KRISKÓ Edina dr. egyetemi adjunktus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Társadalmi Kommunikáció Tanszék

LEHOCZKY Ágnes bv. őrnagy, egyetemi tanársegéd, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék

MOGYORÓDI Gergely r. őrnagy, Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ Bűnügyi Együttműködési Főosztály, főosztályvezető

NAGY András Zoltán dr. egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék 

NAGY Judit dr. PhD r. ezredes, egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Igazgatásrendészeti és Nemzetközi Rendészeti Tanszék

NÉMETH József dr. PhD r. ezredes, címzetes egyetemi docens, Rendőrség Tudományos Tanácsa, elnök

RÉMAI Dániel József mb. tanszékvezető, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Terrorelhárítási Tanszék

SZABÓ Andrea dr. püőr. ezredes, tanszékvezető egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Vám- és Pénzügyőr Tanszék

SZIGETI Lajos elnök, Magyarországi Fegyveres Biztonsági Őrök Szakmai Egyesülete

TILKI Katalin dr. Országos Kriminológiai Intézet, Büntetőjogtudományi Osztály, tudományos munkatárs

VÁJLOK László mesteroktató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Határrendészeti Tanszék

WINDT Szandra dr. PhD. Országos Kriminológiai Intézet Kutatásszervezési, Dokumentációs és Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya, tudományos főmunkatárs

A Magyar Rendészet 2021. évi lapszámaiban megjelent közlemények szakmai lektorai

2021/4-es lapszám

BLASKÓ Béla rof. dr. ny. r. vezérőrnagy, professor emeritus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Büntetőjogi Tanszék

BODA József dr. habil. egyetemi docens, (nyá) nb. vezérőrnagy, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tanácsadó Testület tagja

BOLYKY Orsolya dr. PhD, tudományos főmunkatárs, Országos Kriminológiai Intézet, Bűnözéskutatási és Elemezési Tudományos Osztály, osztályvezető-helyettes

CHRISTIÁN László dr. habil. r. dandártábornok, tanszékvezető egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, oktatási rektorhelyettes, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék

DULIN Jenő dr. közlekedés pszichológus, kandidátus

FARKAS Ákos prof. dr. egyetemi tanár, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Bűnügyi Tudományok Intézete, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék

FENYVESI Csaba prof. dr. habil. egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar

FREYER Tamás dr. PhD tanszékvezető egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Testnevelési és Küzdősportok Tanszék

GYARAKI Réka dr. r. őrnagy, egyetemi tanársegéd, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Bűnüldözési, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészettudományi Doktori Iskola, PhD. hallgató

KISS Tibor dr. r. őrnagy egyetemi tanársegéd, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Kriminológiai Tanszék

MÉSZÁROS Gábor dr. PhD r. alezredes, egyetemi tanársegéd, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Közbiztonsági Tanszék

NAGY Judit dr. PhD r. ezredes, egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Igazgatásrendészeti és Nemzetközi Rendészeti Tanszék

NÉMETH Gyula dr. r. főhadnagy, Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ Képzésigazgatási Szervek Tanintézeti és Módszertani Főosztály Módszertani, Tudományszervezési és Innovációs Osztály, csoportvezető

NÉMETH József dr. PhD r. ezredes, címzetes egyetemi docens, Rendőrség Tudományos Tanácsa, elnök

TIHANYI Miklós dr. PhD r. őrnagy, egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Közbiztonsági Tanszék

2021/3-as lapszám

BARABÁS Andrea Tünde prof. dr. tanszékvezető egyetemi tanár Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Kriminológiai Tanszék, osztályvezető, Országos Kriminológiai Intézet

BARNUCZ Nóra egyetemi tanársegéd, angol nyelvtanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Idegennyelvi és Szaknyelvi Lektorátus

BERKI Antal r. ezredes, biztonsági igazgató, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

BODA József dr. habil. egyetemi docens, (nyá) nb. vezérőrnagy, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tanácsadó Testület tagja

BUDAHÁZI Árpád dr. PhD r. őrnagy, egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Büntető-eljárásjogi Tanszék

DEÁK József dr. PhD r. alezredes, adjunktus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti és -történeti Tanszék

DOMOKOS Andrea prof. dr. intézetvezető egyetemi tanár, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete

FARKAS Johanna dr. PhD adjunktus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Kriminálpszichológiai Tanszék

FINSZTER Géza professor emeritus dr., az MTA doktora, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar

HAUTZINGER Zoltán dr. PhD r. ezredes, tanszékvezető egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, oktatási dékánhelyettes

HORVÁTH Attila bv. ezredes, mb. szolgálatvezető Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Biztonsági Szolgálat

KÓ József tudományos munkatárs, Országos Kriminológiai Intézet Bűnözéskutatási és Elemzési Tudományos Osztály

MÉSZÁROS Bence dr. PhD r. ezredes, tanszékvezető egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Nemzetközi dékánhelyettes

NAGY Judit dr. PhD r. ezredes, egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Igazgatásrendészeti és Nemzetközi Rendészeti Tanszék

PETRÉTEI Dávid dr. egyetemi tanársegéd, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Nyomozáselméleti Tanszék

PIROS Attila dr. jur. mesteroktató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészet Vezetéstudományi Tanszék

SOMOGYVÁRI Mihály bv. ezredes, főosztályvezető, Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Központi Kivizsgáló és Módszertani Intézet

SZABÓ Csaba dr. PhD r. alezredes, felelős szerkesztő, Belügyi Szemle

SZEKRÉNYESNÉ Rádi Éva Ágota dr. PhD, adjunktus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Idegennyelvi és Szaknyelvi Lektorátus

TÁLAS Péter dr. kandidátus, c. egyetemi tanár, intézetvezető, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Intézet

2021/2-es lapszám

BARTÓKY-GÖNCZY Balázs dr. adjunktus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Társadalmi Kommunikáció Tanszék

BODA József dr. habil. egyetemi docens, (nyá) nb. vezérőrnagy, az Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tanácsadó Testület tagja

BODA Mihály dr. tanszékvezető egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtörténelmi Filozófiai és Kultúrtörténeti Tanszék DEÁK József dr. r. alezredes, adjunktus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti és -történeti Tanszék

FARKAS Johanna dr. adjunktus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Kriminálpszichológiai Tanszék

FIÁTH Titanilla dr. adjunktus, ELTE Társadalomtudományi Kar Szociálpszichológia Tanszék

IRK Ferenc az MTA doktora, professor emeritus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Közbiztonsági Tanszék, igazgatói tudományos tanácsadó, Országos Kriminológiai Intézet

KEREZSI Klára az MTA doktora, egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti és -történeti Tanszék

KOVÁCS Gábor prof. dr. tanszékvezető egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Tanszék

KOVÁCS István dr. r. őrnagy, adjunktus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészeti Vezetéstudományi Tanszék

KRASZNAY Csaba dr., intézetvezető egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Kiberbiztonsági Kutatóintézet

MADAI Sándor dr. tanszékvezető egyetemi docens, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék, egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Büntetőjogi Tanszék

NOGEL Mónika dr. egyetemi adjunktus, Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Tanszék

SIVADÓ Máté dr. r. őrnagy, adjunktus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Kriminológiai Tanszék

SÓFI Gyula dr. igazságügyi gyermekpszichiáter szakértő, osztályvezető főorvos, Heim Pál Országos Gyermekygyógyászati Intézet Gyermek és Serdülő Pszichiátriai Osztály

VÁRI Vince dr. r. alezredes, egyetemi adjunktus Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Büntető-eljárásjogi Tanszék

2021/1-es lapszám

BUDAI Balázs Benjámin dr. habil. tanszékvezető egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Közszervezési és Infotechnológiai Tanszék

KISS Lajos dr. r. alezredes, egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Határrendészeti Tanszék

KOSZTYÓ Gyula dr. PhD kutató, történész, Clio Intézet Budapest

KOVÁCS Gábor prof. dr. r. dandártábornok, tanszékvezető egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészeti Vezetéstudományi Tanszék

KOVÁCS István dr. PhD r. őrnagy, egyetemi tanársegéd, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészeti Vezetéstudományi Tanszék, tudományos titkár, Rendészettudományi Doktori Iskola

LAKATOS Tibor r. dandártábornok, szolgálatvezető, Országos Rendőrfőkapitányság Kommunikációs Szolgálat

NÉMETH József dr. PhD r. ezredes, elnök, Rendőrség Tudományos Tanácsa

PARÁDI József dr. CSc nyá. főiskolai tanár, nyá. r. ezredes, a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság elnöke

SALLAI János prof. dr. r. ezredes tanszékvezető egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti és -történeti Tanszék

TÓTH László Tibor ogy. vezérőrnagy, Országgyűlési Őrség parancsnok

WINDT Szandra dr. PhD. tudományos főmunkatárs, Országos Kriminológiai Intézet Kutatásszervezési, Dokumentációs és Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya

Magyar Rendészet „A rendészeti felsőoktatás 50 éve” című 2021. évi első különszám

BLASKÓ Béla prof. dr. ny. r. vezérőrnagy, professor emeritus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Büntetőjogi Tanszék

BODA József dr. habil. egyetemi docens, (nyá.) nb. vezérőrnagy, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tanácsadó Testület tagja

FINSZTER Géza prof. dr. ny. r. ezredes, professor emeritus, az MTA doktora, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar

FÓRIZS Sándor prof. dr. egyetemi tanár, ny. r. dandártábornok, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészettudományi Doktori Iskola

Hautzinger Zoltán dr. PhD r. ezredes, tanszékvezető egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar

KOVÁCS Gábor prof. dr. r. dandártábornok, tanszékvezető egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészeti Vezetéstudományi Tanszék

NÉMETH József dr. PhD r. ezredes, elnök, Rendőrség Tudományos Tanácsa

RUZSONYI Péter prof. dr. bv. dandártábornok, tanszékvezető egyetemi tanár, dékán, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar

SALLAI János prof. dr. r. ezredes tanszékvezető egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti és- történeti Tanszék

SÁRKÁNY István prof. dr. ny. r. vezérőrnagy, professor emeritus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Kriminológiai Tanszék