Az interszubjektivitás hatása az FMEA-ban

  • Szamosi Barna
  • Pokorádi László

Absztrakt

A különböző kockázatbecslő eljárásoknál jelentős hatást gyakorolnak a kapott eredményekre a kockázatbecslők szubjektív megítélései. Ennek oka az úgynevezett nyelvi változók, „csak” szavakkal és kifejezésekkel definiált kategóriák alkalmazása. A tanulmányban bemutatásra kerülő mikro kísérlet eredményei és azok értelmezései alapján igazoljuk azok állításunkat, miszerint a modern műszaki megbízhatóság és biztonságtudomány területén be kell vezetni és alkalmazni kell az interszubjektivitás fogalmát.

Kulcsszavak:

kockázatbecslés biztonságtudomány interszubjektivitás

Hogyan kell idézni

[1]
B. Szamosi és L. Pokorádi, „Az interszubjektivitás hatása az FMEA-ban”, RepTudKoz, köt. 27, sz. 1, o. 73–80, ápr. 2015.