Farkas, C. B. „A Vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN-) Balesetek és rendkívüli események közvetlen és közvetett, a környezetre, Valamint Az egészségügyre Gyakorolt hatásai”. Hadmérnök, köt. 17, sz. 1, 2022. június, o. 67-82, doi:10.32567/hm.2022.1.5.